<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss

FAQ

Vanliga frågor och svar

Hej, här kan du hitta det du letar efter.

Vi har samlat det vanligaste frågorna vi brukar få inom våra olika affärsområden. Har du en annan fråga får du gärna höra av dig så vi kan hjälpa dig.

Motivationsprogram

Gamification fungerar som en extra trigger som påverkar deltagare i ett motivationsprogram att vilja göra mer och att fortsätta vara engagerade under lång tid.

Precis som i ett spel upplever spelare positiva känslor  det utsöndras dopamin i hjärnan, något som får spelarna att vilja fortsätta spela och göra ännu mer i spelet. Självklart handlar det inte om att spela spel i verksamheten, men med gamification kan vi dra nytta av dessa effekter.

Ett motivationsprogram kan vara riktat till delar av organisationen eller till hela och kan således engagera tusentals deltagare. En fördel med ett modernt motivationsprogram är just att man kan systematisera motivationsarbetet och därmed också lyckas skapa effekt i alla delar av verksamheten med minimal belastning på egna resurser.

Det finns en hel del studier som visar att pengar inte är den optimala belöningen om du vill få människor att utföra uppgifter. En fördel med poäng är dessutom att den inte måste kopplas till sådant som annars bara beräknas i siffror. Det kan därför appliceras som belöning och måttstock på både hårda och mjuka värden.

HAR DU EN ANNAN FRÅGA?

Kontakta gärna oss

Gamification in Business

Gamification går ut på att man använder sig av spelmekanik och design i en icke-spelvärld för att få igång medarbetarna och även kunderna. 

Ett exempel på gamification i vardagen som du kanske själv använder är träningsappar, som ger ökade bonusar och motiverande meddelanden ju mer du använder appen. 

Samma principer kan framgångsrikt appliceras på företag; där resultaten blir ökat medarbetarengagemang och ökade resultat.

Kundklubbar och lojalitetsprogram B2B kan vara en viktig del för företagen. De mäter inte bara transaktioner som hos konsumentklubbar, utan framför allt aktivitet och kunskap.

Läs mer om Gamification In Business här.

Motivationsindex

Absolut. Vi erbjuder just nu ett antal företag ett pilotpaket som innebär att du får första undersökningen och första pulsundersökningarna gratis (inklusive analys, workshop och aktivitetsplan).

Boka din demo  här

Första gången är gratis. Därefter kostar det 490 SEK per medarbetare, dock max 49000 SEK.
Ja, vi tycker det är viktigt att bryta ner datan till den nivå som krävs för att kunna identifiera rätt problemområden.
Yes, ni får alltid en personlig kontakt som hjälper er med alla frågor ni har.
Er personliga kontakt kommer gå igenom resultatet med era nyckelpersoner samt ta fram en gemensam aktivitetsplan.

Säljtävling

En traditionell säljtävling är oftast strukturerad så att det finns ett slutmål som ska uppnås, ofta vid slutet på en period som kan vara 6, 12, 24 månader eller till och med längre.

De som uppnår målet belönas och då i form av något pris som chefen har bestämt. Vanligtvis är det samma 10–15% säljare som vinner varje gång och med några få vinnare får man per automatik en massa förlorare.

I moderna säljtävlingar triggas alla säljare att vilja kämpa för att uppnå delmål och belöningar på vägen till det slutgiltiga målet. Detta uppnås dels genom hur tävlingen struktureras, vilka saker som mäts och belönas, hur ofta man mäter och belönar (det vill säga ger återkoppling) och dels genom att säljarna själva får välja sina belöningar. Appliceras dessutom gamification som trigger kan man uppnå än kraftfullare resultat.

I en modern och gamifierad säljtävling engageras istället 60–100% av säljarna. Framgången ligger då i att fler gör mer och bidrar mer än i den traditionella säljtävlingen.

Skillnaden är att i motivationsprogram engagerar man ALLA medarbetare, inte bara säljarna, för att på så sätt kunna påverka och förbättra samarbeten, kultur, värderingsarbete, förbättrande av processer och mycket mycket mer. Vi har sedan starten 1999 samlat på oss mätpunkter för alla typer av avdelningar och mäter både mjuka och hårda värden. 
Om de övriga avdelningarna börjar titta snett på säljarnas tävlingar, vilket inte är ovanligt, kan de också engageras i ett modernt motivationsprogram. Vi tar fram mätpunkterna efter företagets nyckeltal (KPI:er) men även annat som är kopplat till moral, kultur och till och med kundernas uppfattning om företaget och därigenom kundernas lojalitet.
Ändra upplägget och använd ett poängsystem där många små men viktiga saker som leder till målet också belönas. Poängen kan deltagarna sedan växla in mot sådant som de själva vill ha i vår premieshop med över 4000 produkter och upplevelser och inte det som chefen har bestämt som pris. Att mäta både mjuka och hårda värden, individuellt och i team, är avgörande för att nå den stora massan.

Detta är ett återkommande problem för säljchefer, har vi märkt. En webbaserad lösning som man ska sköta själv förenklar hanteringen av den traditionella säljtävlingen men utvecklar den inte. Vill ni ha ett modernt och systematiserat upplägg är lösningen att titta på en komplett lösning från en helhetsleverantör.

Läs guiden här

Det är alltid viktigt att följa gällande lag. Här hänvisar vi till Skatteverket och deras regler angående förmånsbeskattning.

Kundklubb B2B

Våga rensa i rabatt-träsket och etablera ett lojalitetsprogram för era B2B kunder! Det finns många studier som visar att rabatter inte alls påverkar lojalitet utan snarare tvärtom. De driver kunderna att söka sig till andra leverantörer för att försöka förhandla till sig ännu bättre priser, något som bara sänker allas marginaler. Kunden väljer att köpa av andra skäl eftersom många leverantörer har lika prissättning som att handla där det är mest bekvämt (avstånd t.ex.).

Det som verkligen påverkar kundlojalitet är kundens upplevelse. Det är viktigare än pris och rabatter och studier från bl.a. Forrester visar att redan 2020 kommer det vara så. Tänk själv hur du agerar efter ett negativt eller positivt bemötande hos en leverantör. Självklart påverkar det dina framtida val.

Med ett lojalitetsprogram påverkar du inte bara kundens upplevelse utan även kundens beteende som exempelvis när och hur kunden väljer att handla.

Ni kan förvänta er en leverantör som är expert på att påverka lojalitet och alla de delar som ingår i ett komplett lojalitetsprogram. Detta innefattar bl.a. design, drift, programutveckling, gamification och premieshop. För er del innebär det att frigöra resurser till sådant som är er egen kärnverksamhet.

Partner- och återförsäljarprogram

Leverantörer investerar tid, pengar och resurser i verktyg och modeller, försäljnings- och marknadsmaterial mm. som deras återförsäljare förväntas använda sig av i säljarbetet.

Tyvärr är det alldeles för vanligt att dessa investeringar inte ger så mycket tillbaka till återförsäljarna  material och verktyg som tagits fram används i alldeles för lite grad, om ens alls. Att därför etablera ett lojalitetsprogram där återförsäljarna triggas att vilja använda sig av det som tagits fram, kan ge oväntat kraftfulla effekter och stark ROI på investeringar helt utanför lojalitetsprogrammets budget.

När återförsäljare och partners representerar flera varumärken är utmaningen alltid att vara just top of mind. Ett lojalitetsprogram, strukturerat för att påverka återförsäljares och partners lojalitet, kan etablera sig så stark att ens konkurrenter marginaliseras.
Lojalitetsprogram är ett program där lojaliteten ska stärkas hos vanligtvis dina kunder, partners och återförsäljare gentemot ditt företags produkter och varumärke.
 
Ett motivationsprogram är ett program för att stärka medarbetares motivation och företaget som helhet. Ett styrverktyg.
Givetvis kan både motivation och lojalitet påverkas i det är båda respektive programmen. Denna uppdelning definierar de olika programmens primära inriktningar.

Övriga frågor

En helhetsleverantör gör precis det som namnet förpliktigar = Tar ansvarar för och tar tag i hela leveransen. Detta innebär att förutom bygga och designa som är den vanligaste leveransen, att även driva, utveckla och supportera programmet hela tiden, så att det aldrig "dör". 

Läs gärna denna guide för att säkerställa att du får en bra leverantör med ansvar för att skapa effekter och resultat.