<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
februari 27, 2020

Vad menas med motivation management?

by Stefan Thorberg

Motivation Management är en strategi för att på ett löpande, systematiskt och långsiktigt sätt, styra verksamheter mot uppsatta mål. Det går ut på att stärka motivationen hos medarbetare på ett smart och lönsamt sätt. Eftersom motivation är en färskvara är det viktigt att kontinuerligt trigga medarbetare som ger önskade beteenden och långsiktiga effekter i hela verksamheten.

 

En lyckad implementation av motivation management uppnås genom att se till alla faktorer hos de anställda som bidrar till en gynnsam arbetsmiljö och utveckla de områdena. Det är också viktigt att se på helheten i verksamheten, framförallt när det gäller medarbetarna. Ofta är det de mest motiverade som belönas och de minst motiverade som man lägger energi och resurser på att försöka lyfta (rädda). Problemet är bara att dessa två kategorier utgör en minoritet i de flesta verksamheter. Därför får den stora massan, majoriteten, inte nämnvärt mycket uppmärksamhet.

Det är därför viktigt att se över nivån av motivation hos medarbetarna. Gallup visar i återkommande undersökningar att medarbetare i svenska företag är till 86% oengagerade. Rent illustrativt kan detta åskådliggöras i den s.k. Motivationspyramiden.

Högst upp i pyramiden finns de 10% som är engagerade och motiverade i sitt arbete och presterar på hög nivå. Dessa är oftast de som alla känner igen som vinnare av säljtävlingar eller de som fixar extra med trivsel och tar hand om medarbetare och kunder med extra mycket engagemang.

På botten finns de 10% - 20% av medarbetarna som är minst motiverade och därefter presterar sämre. Låt oss kalla de för motarbetare (Gallup kallar dem för ”Aktivt Oengagerade”). Denna grupp utgörs av människor som också ofta känns igen. De som alltid gnäller och aldrig blir nöjda, de som ”tar mycket syre”. Här finns mycket negativitet som är svår att påverka.

I mitten finns de 60% - 80% som sannolikt presterar och är nöjda. Men de är inte engagerade och motiverade. Det är genom att påverka denna stora grupp som du kan skapa kraftfulla effekter i verksamheten, både när det gäller ”mjuka” såväl som ”hårda”. 

Engagemangspyramid

Med förståelse för denna bild av din verksamhet gäller det att därefter se över vilka hårda och mjuka delar som behöver påverkas för att ni ska nå era mål. Därefter påbörjas arbetet med att trigga den stora massan till önskade beteenden, för att nå de önskade resultaten. Det kan handla om kunskap, aktiviteter/beteenden och resultat. Gärna en mix av dessa som ska mätas och belönas när de genomförs och uppnås. Lämpligtvis genomförs detta arbete i ett väl strukturerat motivationsprogram*.

När de faktorer man vill arbeta med identifierats så implementeras de i motivationsprogrammet. Som en del av programmet sätts tidsparametrar, dvs. vissa delar kan ha kortare målsträckor medans andra är långsiktiga.

Motivation Management ger dig som arbetsgivare ett utmärkt verktyg för att utveckla miljön, kultur och prestationen på arbetsplatsen. Samtidigt ger det tydliga signaler till medarbetarna att motivation är viktig och något som premieras. Därigenom blir motivation också en tydlig del av verksamhetens kultur, här och nu men också långsiktigt.

*Ett motivationsprogram kan vara analogt men är ofta en molnbaserad portallösning. Plattformen utformas efter verksamhetens design och dess förutsättningar. Kopplas även gamification till den tekniska lösningen så triggas deltagarna i ännu högre grad, varpå framgången är ett faktum. 

Vill du utbilda dig inom Motivation Management så besöker vi städer runt om i Sverige just nu. Läs mer och ta reda på när vi är i just din stad och varför inte anmäla dig!

Se när vi är i din stad

 

Stefan Thorberg

Related posts

Målstyrning som strategi

Motivation Management är en strategi för att på ett löpande, systematiskt och långsiktigt sätt, styra verksamheter mot uppsatta mål. Det går ut på att stärka motivationen hos medarbetare på ett smart...

27 februari, 2020

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Motivation Management är en strategi för att på ett löpande, systematiskt och långsiktigt sätt, styra verksamheter mot uppsatta mål. Det går ut på att stärka motivationen hos medarbetare på ett smart...

27 februari, 2020

Förstå generationen – så föds motivationen

Motivation Management är en strategi för att på ett löpande, systematiskt och långsiktigt sätt, styra verksamheter mot uppsatta mål. Det går ut på att stärka motivationen hos medarbetare på ett smart...

27 februari, 2020