<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss

Här hittar du tips och bloggar om motivation, lojalitet och gamification | Motivation

 • Motivation
 • Tips

Målstyrning som strategi

Finansiella s.k. key performance indicators (kpi:er), är en metod för att mäta effektivitet hos till exempel en ...

 • Motivation

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Så här års när våren är i antågande börjar det nog tryta på idéer för teamaktiviteter digitalt och påsken står för ...

 • Motivation

Förstå generationen – så föds motivationen

Motivation är en avgörande faktor för att skapa framgång i en organisation. Men vill man ha motiverade medarbetare så ...

 • Motivation

Från nöjd till motiverad - vänd på motivationspyramiden

I ett tidigare blogginlägg har vi pratat om att en förflyttning från engagemang till motivation kan göra medarbetarna ...

 • Motivation

Motivera medarbetare med incitamentsprogram, förmåner eller motivationsprogram

Många framgångsrika företag arbetar idag strategiskt med att motivera sina anställda för att de har insett att det ...

 • Motivation

19 sätt att motivera medarbetare

Att motivation är något som kommer inifrån är kanske inte något konstigt. Motivation är starkt förknippat till känslor ...

 • Motivation

Engagerad eller motiverad. Vad är skillnaden?

Motivation är den kanske viktigaste faktorn för framgång i en organisation, och det är först när genuin och äkta ...

 • Motivation
 • Tips

6 tips för att hålla ihop teamet på distans även efter semestern

Hur håller man ihop medarbetarna och teamet när alla jobbar hemifrån Under den rådande corona-epidemin så är det många ...

 • Motivation

Den digitala omställningen–motivationsprogram blir en digital lägereld

Att kunna samla hela verksamheten, styra och leda samtidigt som man vill vara den attraktiva arbetsplatsen där alla gör ...

 • Motivation

Dopamin – Vad är det och vad gör det?

Enkelt sagt är dopamin en signalsubstans i hjärnan. Vi är helt beroende av att signalsubstanserna fungerar för att ...

 • Motivation

Vad menas med motivation management?

Motivation Management är en strategi för att på ett löpande, systematiskt och långsiktigt sätt, styra verksamheter mot ...

 • Motivation

Beteendeförändra på jobbet!

Visst skulle det vara bra om du som ledare lätt kunde inspirera dina medarbetare till önskvärda beteenden! Inga fler ...

 • Motivation
 • Tips

9 tips för att boosta motivationen hos medarbetarna efter ledighet

Att komma tillbaka efter jobbet efter en lång ledighet kräver ofta att återigen sätta sig in i (fortfarande mest ...

 • Motivation

MotivationsIndex - undersökning som fokuserar på kopplingen mellan motivation och förbättrat resultat

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan engagemang och motivation. På samma sätt som det är skillnad på nöjda ...

 • Motivation

Endast 14 % av svenska medarbetare är engagerade på jobbet

Kan det verkligen stämma att endast en bråkdel av svenska medarbetare är engagerade? Ja absolut! Den senaste ...

 • Motivation

Skillnader mellan incentive programs, incitamentsprogram, belöningsprogram och förmånsportaler

För att nå framgång i ett företag idag måste man bättre attrahera och behålla talanger och medarbetare. I många fall ...

 • Motivation

Frågor för en konkret nulägesanalys till en framgångsrik belöningsstrategi

Vi får ofta frågor från företagsledningen och VD vad det är som ökar motivationen hos medarbetarna. En generell ...