<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Svårt att få alla säljare att lyckas?

25 NOV, 2019

Lästid 2 Minuter

03_S3-435156-editedDags att byta till Gamification in Business och den moderna säljtävlingen. Gammaldags ledarskap, bonus & säljtävling funkar inte.

Den gamla säljtävlingsmodellen:
  • Levererar bara några få vinnare
  • Skapar många förlorare
  • Är kortsiktig och ryckig
  • Ger dig extra administration

Här är 5 (av 8) framgångsfaktorer i en modern säljtävling som triggar till önskade beteenden.

1. Mät annat än siffror

Genom att mäta kunskap och aktiviteter kan du styra medarbetare till önskade beteenden. Rätt planerat leder just dessa beteenden till det önskade resultat. Modellen är: ”Rätt” kunskap leder till ”Rätt” beteende som leder till ”Rätt” resultat.

2. Belöna specifika beteenden

Som beskrivet i tips 1 är det beteendet som leder till resultatet. Att därför belöna just de beteenden/aktiviteter som har störst inverkan på resultatet (eller som skapar störst förändring) förstärker medarbetarens vilja att göra om, och om igen. Det tydliggör också vad som är viktigt.

3. Ge återkommande feedback

Löpande och transparent feedback är viktig för deltagares engagemang. Återkoppling på den personliga progressen påverkar självkänsla men tydliggör också att den egna insatsen leder till resultat.

4. Applicera Gamification in Business – Belöna här och nu

Gamification in Business innebär bl.a. att både ge feedback och att belöna när det händer. Det är m.a.o. motsatsen till den gamla säljtävlingen där belöning kom vid slutet av tävlingen (för de som lyckades)

5. Mät/belöna i dimensioner

Det kan tyckas som en självklarhet men ”rätt” är inte bara vad som ska mätas utan också att mäta i flera dimensioner; alltid eller tidsbegränsat samt vem och vilka som mäts (deltagare/team/hela verksamheten).

Vill du läsa alla 8 framgångsfaktorer så kan du ladda ner Whitepaper Gameplan

Klicka hem din Gameplan

Börja prenumerera