<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
november 12, 2018

Skillnader mellan incentive programs, incitamentsprogram, belöningsprogram och förmånsportaler

by Stefan Thorberg

För att nå framgång i ett företag idag måste man bättre attrahera och behålla talanger och medarbetare. I många fall har företag förutom olika typer av talent managementprogram, karriärprogram etc. börjat erbjuda olika former av Incitamentsprogram för att motivera och behålla nyckelpersoner eller alla medarbetare. Incentive plans som det kallas ibland på engelska (PIPs) motiverar medarbetare till att satsa på att nå de förväntningar som överenskommits och skapa tillväxt i företaget.

Attraction_icon-1080x1080

I de program som oftast är tidsbegränsade sätts mål på exceptionella beteenden och uppgifter. Som tack kan detta motivera medarbetare att jobba hårt mot uppsatta mål och planer och det skapar också en teamkänsla och en lojalitet för sin arbetsgivare att stanna kvar. Satsa på att göra karriär etc. Vi får ofta frågan om vad som är skillnaden på t ex ett motivationsprogram, ett incitamentsprogram, en säljtävling och en förmånsportal.


 

Vi vet att många som söker information om dessa ofta blandar ihop incitamentsprogram med motivationsprogram – och det är helt olika saker. Stefan Thorberg som är CEO och grundare till Inspiration Company har stor erfarenhet av alla typer av program. Han reder ut begreppen utan att göra anspråk på att det ska vara helt uttömmande då dessa områden kan vara komplicerade m h t skatter och legala aspekter. Vill man gå djupare finns här en hel del källor som kan tas fram på begäran.

Vi har tagit fram ett whitepaper där vi redogör för skillnaderna mellan:

  • Incentive program eller Incitamentsprogram
  • Incitamentsprogram och säljtävling
  • Incitamentsprogram och motivationsprogram
  • Motivationsprogram och en förmånsportal

 

Du kan ladda hem det här 

Du kan även läsa mer om våra olika program på www.inspirationcompany.se Kontakta gärna mig för en förutsättningslös diskussion kring vad ni vill göra.

Stefan Thorberg

VD | Inspiration Director

Stefan Thorberg

Related posts

Målstyrning som strategi

För att nå framgång i ett företag idag måste man bättre attrahera och behålla talanger och medarbetare. I många fall har företag förutom olika typer av talent managementprogram, karriärprogram etc....

12 november, 2018

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

För att nå framgång i ett företag idag måste man bättre attrahera och behålla talanger och medarbetare. I många fall har företag förutom olika typer av talent managementprogram, karriärprogram etc....

12 november, 2018

Förstå generationen – så föds motivationen

För att nå framgång i ett företag idag måste man bättre attrahera och behålla talanger och medarbetare. I många fall har företag förutom olika typer av talent managementprogram, karriärprogram etc....

12 november, 2018