<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss
mars 04, 2017

Säljtävling som triggar till önskade beteenden

by Stefan Thorberg

Här är 5 framgångsfaktorer i en modern säljtävling som triggar till önskade beteenden.

 

 1. Mät annat än siffror
  Genom att mäta kunskap och aktiviteter kan du styra medarbetare till önskade beteenden. Rätt planerat leder just dessa beteenden till det önskade resultat. Modellen är: ”Rätt” kunskap leder till ”Rätt” beteende som leder till ”Rätt” resultat.
   
 2. Belöna specifika beteenden
  Som beskrivet i tips 1 är det beteendet som leder till resultatet. Att därför belöna just de beteenden/aktiviteter som har störst inverkan på resultatet (eller som skapar störst förändring) förstärker medarbetarens vilja att göra om, och om igen. Det tydliggör också vad som är viktigt.
   
 3. Ge återkommande feedback
  Löpande och transparent feedback är viktig för deltagares engagemang. Återkoppling på den personliga progressen påverkar självkänsla men tydliggör också att den egna insatsen leder till resultat.
   
 4. Applicera Gamification in Business – Belöna här och nu
  Gamification in Business innebär bl.a. att både ge feedback och att belöna när det händer. Det är m.a.o. motsatsen till den gamla säljtävlingen där belöning kom vid slutet av tävlingen (för de som lyckades)
   
 5. Mät/belöna i dimensioner
  Det kan tyckas som en självklarhet men ”rätt” är inte bara vad som ska mätas utan också att mäta i flera dimensioner; alltid eller tidsbegränsat samt vem och vilka som mäts (deltagare/team/hela verksamheten).

 

Det finns fler framgångsfaktorer. 🙌

Vill du läsa alla 8 framgångsfaktorer så kan du ladda ner Whitepaper - 8 tips för en modernare säljtävling

Stefan Thorberg

Related posts

12 misstag att undvika när du skapar säljtävlingar

Här är 5 framgångsfaktorer i en modern säljtävling som triggar till önskade beteenden.   Mät annat än siffror Genom att mäta kunskap och aktiviteter kan du styra medarbetare till önskade beteenden....

04 mars, 2017

Så fixar du en lyckad säljtävling

Här är 5 framgångsfaktorer i en modern säljtävling som triggar till önskade beteenden.   Mät annat än siffror Genom att mäta kunskap och aktiviteter kan du styra medarbetare till önskade beteenden....

04 mars, 2017