<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
december 04, 2019

MotivationsIndex - undersökning som fokuserar på kopplingen mellan motivation och förbättrat resultat

by Joakim Ström

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan engagemang och motivation. På samma sätt som det är skillnad på nöjda kunder (för stunden) och lojala kunder (återkommande ambassadörer) så skiljer man på engagemang och motivation. Motiverade medarbetare rekommenderar inte bara sin arbetsplats utan är passionerade och stolta för att bidra till företagets framgång.

Att ha motiverade medarbetare är nyckeln till alla företags framgång långsiktigt. MotivationsIndex har till skillnad från traditionella undersökningar, fokus på områden såsom självdrivande medarbetare, balans, engagemang, belöning & erkänsla mm.

“MotivationsIndex är den enda undersökningen som fokuserar 100% på kopplingen mellan motivation och förbättrat resultat”, säger Inspiration Companys VD Stefan Thorberg.

Fokus är på 9 områden och totalt 33 frågor. Men det stannar inte bara med en undersökning utan det ingår också en ledningsrapport, en analys, rekommendationer på aktiviteter. Dessa hämtas från en ”aktivitetsbank” som byggts upp under 20 år och innehåller ca 600 mätpunkter. Vill man sedan systematiskt få en avstämning var 6:e månad och använder någon av Inspirations tjänster för ”Motivationsprogram” då garanterar vi effekter som betalt tillbaka både undersökningen och övrigt femfaldigt, säger Stefan Thorberg.

Motivationsindex_samanstallning_laptop

Att ta fram ett eget MotivationsIndex innebär att ta de traditionella undersökningarna och dess resultat till helt nya nivåer. Dessutom får företag en indikation på hur de ligger till vs andra bolag i samma bransch. MotivationsIndex är det moderna sättet att visa intresse för vad medarbetarna tycker och göra något åt det.

"Skulle man sammanfatta vår approach så bygger det på att det blir datadrivet. Att man gör en övergripande analys och ser vad som är viktigast. Utifrån de problem eller förbättringsområden man identifierar får man en tydlig guideline för rekommendationer och aktiviteter. Sist men inte minst, vi är effektnördar och vill givetvis synliggöra resultatet av motiverade medarbetare som ger tillväxt och lönsamhet. Dessutom kommer ni ha roligare på vägen", säger Joakim Ström.

Motivationsindex_heatmap

Här är tre enkla steg som blir ett stöd för ledningen att ta rätt beslut för att gå från engagemang till motivation;

  1. Våra experter analyserar – ledningen får ett styrverktyg
    Våra mätmetoder och ramverk är utvecklade av experter inom forskning och motivation och med hjälp av dessa analyserar vi era resultat. Tillsammans diskuterar vi vad som är viktigast och var vi ser obalans.   
  1. Du får en aktivitetsplan
    Alla analyser mynnar ut i konkreta aktiviteter som kan kopplas till mätbara KPI:er. Resultaten ger dig mer än insikter. Du får en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att förbättra resultatet d v s motivationen hos medarbetarna. Här kan också kompletteras med pulsfrågor om man vill vara säker på vad som gäller specifikt inom ett område.
  1. Vi följer upp
    Alla framtagna aktiviteter följs upp tillsammans och vi säkerställer att önskad effekt uppnås. Hur vi gör den här uppföljningen och hela mätningens alla delar presenterar vi noggrant i vårt första möte där vi tillsammans går igenom ert nuläge med utmaningar mm.

Skulle du vara intresserad av att veta mer om MotivationsIndex eller har frågor kring det så får du gärna höra av dig till Joakim Ström som är affärsområdesansvarig.
Dessutom erbjuder vi just nu möjligheten att kostnadsfritt bli pilotkund så tveka inte att höra av dig!

Joakim Ström
+46702-881021 
joakim.strom@inspirationcompany.se
eller läs mer om MotivationsIndex här https://www.inspirationcompany.se/motivationsindex

Du kan även göra en förfrågan direkt genom att fylla i formuläret här:

 

Joakim Ström

Related posts

Målstyrning som strategi

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan engagemang och motivation. På samma sätt som det är skillnad på nöjda kunder (för stunden) och lojala kunder (återkommande ambassadörer) så skiljer man på...

04 december, 2019

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan engagemang och motivation. På samma sätt som det är skillnad på nöjda kunder (för stunden) och lojala kunder (återkommande ambassadörer) så skiljer man på...

04 december, 2019

Förstå generationen – så föds motivationen

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan engagemang och motivation. På samma sätt som det är skillnad på nöjda kunder (för stunden) och lojala kunder (återkommande ambassadörer) så skiljer man på...

04 december, 2019