<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss
maj 04, 2021

Målstyrning som strategi

by Inspiration Company

Finansiella s.k. key performance indicators (kpi:er), är en metod för att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet, eller ”kvantitativa mål” som hänvisar till ökad omsättning, lönsamhet eller önskade marknadsandelar är ju något vi är vana vid att både sätta och följa upp. Men att aktivt jobba med frågor som exempelvis kvalitét, kultur-och värdegrundsarbete, dokumentation, kompetensnivåer och säkerhet, vilka går under begreppet ”kvalitativa mål” är mindre vanligt. Här krävs det att man är självkritisk och identifierar rutiner med förbättringspotential och höjer statusen på att lyckas förändra dessa.

Forskning från Dominican University of California visar att när medarbetare inkluderas och får vara med i arbetet och sätta målbilder samt definiera ”hur” man ska ta sig dit så ökar motivationen drastiskt och sannolikheten att nå målen ökar faktiskt med hela 42% säger Gail Matthews, Psychology professor.

Alla-mot-samma-mal

Processen att sätta mål

Steg ett är att sätta de långsiktiga målen, tänk gärna igenom så att de är ”SMART:a” och vilket syfte de har. Värdefullt att kommunicera till medarbetarna. Våga även ta med de kvalitativa, mjuka, mätområdena här.

Tänk ”SMART”:

 • Specificerade
 • Mätbara
 • Accepterade
 • Relevanta
 • Tidsrelaterade


Nästa steg är att bryta ner de långsiktiga målen till att följas upp med kortare intervall, lämpligen månadsvis. Vissa kvalitativa mål behöver längre tid för uppföljning. Här blir det även läge att se över vad olika individer/team behöver göra för att kunna nå de långsiktiga målen. Tänk på att alla ska känna att man är delaktig i resan framåt, alla är en viktig pusselbit.

Gamification

Uppföljning och belöning är en viktig del när det kommer till målstyrning som strategi. Ett väl beprövat och roligt sätt att följa upp är ”Gamification”. Det innebär att man implementerar löpande feedback i nära anslutning till utförda aktiviteter. Känslan av att ofta bli påmind om hur det känns att lyckas är en stark drivkraft. Belöna även gärna med exempelvis poäng som har ett värde. Möjligheten att samla poäng och se ett saldo växa är också en stark trigger som får de flesta att vilja prestera mer!

En marknadsmässig lön är alltid en hygienfaktor i alla sammanhang, även i ett säljdrivande motivationsprogram. Vill du däremot se en rörelse uppåt på prestationsstegen så är målstyrning med kortsiktiga aktiviteter som belönas med poäng ett ypperligt sätt att få saker att hända.

Tidsperiod

För att kunna se en tydlig effekt av ökad måluppfyllelse och önskade beteendeförändringar måste medarbetarna hinna utföra sina aktiviteter, bli belönade och dessutom hinna lösa in sina poäng. Kortaste tidsperioden för detta är ca tre månader. Tänk långsiktigt redan från början och lägg en aktivitets-/kommunikationsplan på gärna ett halvår i taget.

Vad man ska mäta och sätta in som aktiviteter är helt beroende på nuläge, bransch och övriga förutsättningar. Därmed är en relevant nulägesanalys viktig att genomföra. Var är vi och vart vill vi är avgörande.

målstyrning-1

Rak-modellen (Resultat - Aktivitet - Kunskap)

Det är lätt att vilja mäta för mycket i början, konsten är att kunna begränsa mätpunkterna för att ha rätt fokus utifrån det syfte och mål som sattes från början. Målen kan självklart ändras under resans gång och då bör mätpunkterna också ändras. För att kunna följa utvecklingen och vilka effekter som uppnås är det viktigt att ha tillgång till bra statistik.

 

Exempel på mätpunkter enligt RAK-modellen:

Vissa områden mäts löpande medan andra mätpunkter är tidsbegränsade. Några exempel på mätpunkter är:

Exempel på mätpunkter baserat på Resultat:

 • De kvantitativa målen som kopplar till finansiella mål
 • Förbättringar i administrativa rutiner
 • Överlämning mellan processer
 • Övrigt som i förbättring leder till ökad lönsamhet
 • Tipsa om nya kunder

Exempel på mätpunkter baserat på Aktivitet

 • Hög grad av dokumentation i olika projekt
 • Tips på innovationer
 • Regelefterlevnad
 • Månadens/veckans insats
 • Olika hälsobyggande aktiviteter
 • Tips om nya medarbetare
 • Aktiviteter kopplat till hållbarhetsmål

Ex på mätpunkter baserat på Kunskap

 • Kompetensdelning
 • Deltagande i utbildningar
 • Svara på quizzar inom olika områden

För att tillämpa modellen korrekt måste man också ta hänsyn till att mätning kan ske på tre nivåer: företag, team och individ.

Vissa områden mäts löpande medan andra mätpunkter är tidsbegränsade. Några exempel på mätpunkter är: Försäljning – resultat på företagsnivå löpande varje månad.

Vill du veta mer? Kontakta gärna mig så tar vi en kopp kaffe och pratar

/Bästa hälsningar Satu Goldbech

satu@inspirationcompany.se, 070-4918082

Inspiration Company

Related posts

Småföretagarens guide för att hitta samarbeten som ökar snittordervärdet

Finansiella s.k. key performance indicators (kpi:er), är en metod för att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet, eller ”kvantitativa mål” som hänvisar till ökad omsättning, lönsamhet eller...

04 maj, 2021

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Finansiella s.k. key performance indicators (kpi:er), är en metod för att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet, eller ”kvantitativa mål” som hänvisar till ökad omsättning, lönsamhet eller...

04 maj, 2021

Guide: Så väljer du leverantör till lojalitetsprogram och kundklubb B2B

Finansiella s.k. key performance indicators (kpi:er), är en metod för att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet, eller ”kvantitativa mål” som hänvisar till ökad omsättning, lönsamhet eller...

04 maj, 2021