<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Jodå, det finns VD:ar med dagligt fokus på medarbetarna och det ger resultat på sista raden

21 OKT, 2019

Lästid 2 Minuter

Jag har tidigare berört det så kallade "gapet" och hur få av intervjuade VD:ar som dagligen fokuserar på medarbetarnas engagemang och motivation, trots att de vet att just detta är vad som ger resultat i verksamheten. Men, jag har hittat en! Jag har också berört Happynomics kopplat till detta. Av en slump fick jag träffa en VD som både fyllde "gapet" och som såg värdet av den lustfyllda arbetsplatsen/ha roligt på jobbet.

Det var när jag läste tidningen Sälj (4/2019) som jag fångades av en artikel med Daniel Erlandsson, VD på Din ELON butik AB, med 12 butiker i Mellansverige. I artikeln kunde jag läsa om Daniels tidigare erfarenheter som butikssäljare med provisionsbaserad lön och hur han nu, som VD, istället satsat på anställningar med trygga, fasta löner. Ett grepp som tillsammans med motton om att ha roligt på jobbet onekligen fungerar. Det visar sig bl.a. i deras omsättning som ökade med 16% mot 2018. Detta i en tid av ökad e-handel och butikskedjor som stänger ned.

"Människor drivs av trygghet, inte av morötter"

I artikelns såg jag många kopplingar till sådant som jag själv arbetar med dagligen, som jag föreläser om, skriver om och försöker få andra beslutsfattare att inse. Bland annat att våga bryta med den traditionella säljtävlingen som bara ger några få, återkommande vinnare (och många förlorare) för att istället satsa på att möjliggöra för alla att känna sig som vinnare och därmed få fler som levererar. Detta var onekligen något Daniel tagit fasta på men var det på riktigt undrade jag?

Eftersom jag blev nyfiken tog jag kontakt med Daniel i hopp om att kunna träffas för att få veta mer. Utöver att jag fångats av artikeln hade jag några fler anledningar till varför vi borde "connecta", tyckte jag; våra namn såklart, vad jag arbetar med och varför men också att jag själv skulle intervjuas i nästa nummer och av samma journalist. Daniel sa ja och vi bestämdes att träffas i en av deras butiker.

"Det är kundkontakten som är viktig, den personliga försäljningen!"

Det blev ett mycket givande möte där vi utbytte idéer och tankar. Jag fick en fin inblick i hur Daniel såg på sin roll som VD och medarbetarskapet, vad de gjorde för att skapa en lustfylld och rolig arbetsplats m.m. Här satt det positiva och peppande budskap på väggarna, blandat med utmärkelser av månadens hjältar. Jag kunde tydligt se och uppleva att detta var en arbetsplats där alla medarbetarna hyllas. I dialogen med Daniel förstod jag att det fanns några få traditionella moment kvar i vad de gör men i det stora hela fanns det ett övergripande "Happynomics-tänk", framgång mätt i lycka vs pengar. Eller snarare, framgång mätt i pengar som ett resultat av lycka.

Jag fick själv uppleva effekterna av Daniels fokus på medarbetarna, bl.a. när jag klev in i butiken och fick ett bemötande som var en direkt reflektion av det jag läst. Här finns helt klart motiverade medarbetare, något som i sin tur bidrar till en positiv kundupplevelse. Detta i sin tur ger lojalare kunder. Kundlojalitet är ett m.a.o. ett resultat av medarbetarmotivation. Så ett systematiserat arbete för att öka båda dessa ger resultat i verksamheten, både mjuka som hårda. Något som Din Elon Butik onekligen ser effekterna av.

Enligt återkommande undersökningar, bl.a. från Ledarskaparna, finns det ju en insikt om värdet att skapa fokus på motivation så jag fortsätter att ställa mig frågan - vem har det dagliga fokuset på medarbetarnas engagemang och lojalitet när VD:ar säger sig inte hinna med? Vi har ju alla så mycket att göra. Vi är upp till knäna i projekt, KPI:er och möten. Det känns som att det borde finnas ett behov av en helhetsleverans som systematiserar motivationsarbetet utan att belasta de egna resurserna, vad tror du?

//Daniel

För dig som också vill läsa artikeln om Daniel Erlandsson så kan du hitta den via denna länken här - tidningen Sälj.

Happynomics - sambandet lycka och ekonomisk framgång. Läs gärna Henrik Larson-Bromans utmärkta artikel om supertrenden Happynomics.

Börja prenumerera