<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss
oktober 20, 2020

Från nöjd till motiverad - vänd på motivationspyramiden

by Joakim Ström

I ett tidigare blogginlägg har vi pratat om att en förflyttning från engagemang till motivation kan göra medarbetarna mer lojala och dedikerade. Men hur genomför man den i praktiken, och vilka medarbetare ska man rikta in sig på?

För att få största möjliga effekt av en förflyttning från engagemang till motivation bör man fokusera på mitten av ”motivationspyramiden” – de 60-80 procent av medarbetarna som är någorlunda nöjda och engagerade, men ännu inte riktigt motiverade. Där finns en enorm potential, eftersom relativt små förändringar kan göra stor skillnad på bred front.

motivationspyramiden

På många arbetsplatser finns det två kategorier medarbetare som får väldigt stor uppmärksamhet: de supermotiverade toppresterarna, och de omotiverade och missnöjda lågpresterarna. Dessa tillhör toppen respektive botten av ovan ”Motivationspyramid”. De förstnämnda omhuldas på alla sätt, medan de sistnämnda stjäl mycket tid och energi genom sitt missnöje.

I mitten av pyramiden finns mellanskiktet; medarbetare som är relativt nöjda med sitt arbete, och vars prestationer är på medelnivå. Dessa utgör i regel majoriteten i en organisation, 60-80 procent av medarbetarna brukar tillhöra den här kategorin.

Det som är intressant med medarbetarna i mellanskiktet av pyramiden är att de är många, och de är nåbara. Deras relativa engagemang kan med rätt insatser omvandlas till motivation och höga prestationsnivåer. Det är i denna grupp som den stora potentialen finns i en organisation – och det är här man verkligen kan uppnå resultat, om man sjösätter den stora förflyttning från engagemang till motivation som vi beskrev i en tidigare artikel.

Små förbättringar i engagemang gör stor skillnad

För att göra förflyttningen möjlig i praktiken behöver man först och främst kartlägga sin situation och få en realistisk bild av hur motivationspyramiden ser ut i organisationen. Vilka medarbetare är motiverade och lojala? Vilka är nöjda och bitvis engagerade, men har ännu inte nått sin fulla potential i motivation och prestation? Och vilka är direkt missnöjda och omotiverade?

Syftet med Inspiration Companys Motivationsindex är att synliggöra graden av motivation hos olika kategorier av medarbetare. Utifrån denna mätning, som lägger fullt fokus på motivation, får du en nulägesanalys och professionell hjälp att analysera och förstå datan. Då kommer du också att kunna se vilka som tillhör mellanskiktet, där den stora förbättringspotentialen finns. Din organisation får även en mer exakt bild av vilka utmaningar ni står inför om ni vill höja mellanskiktets motivationsnivå.

Därmed läggs grunden för att göra en förflyttning från engagemang till motivation. Det är allt annat än enkelt, men eftersom mellanskiktet i motivationspyramiden är så stort så kan små förbättringar göra stor skillnad. Medarbetare som i grunden är ganska nöjda med sitt jobb kan genom små men välriktade insatser bli motiverade på riktigt.

 

Olika orsaker till bristande motivation

Det kan finnas många orsaker till att mellanskiktet i organisationen ”bara” är lagom nöjda, och inte riktigt känner sig så motiverade som de hade kunnat göra. Dessa orsaker måste utforskas.

En väldigt viktig faktor när det gäller motivation är känslan av mening – att det man gör är viktigt och tjänar ett högre syfte, och att organisationen har en mission som medarbetaren kan relatera till på ett personligt plan. Det är också viktigt att man känner sig kompetent samt att man har inflytande och utvecklas i sitt arbete.

Många medarbetare i mellanskiktet av motivationspyramiden känner sig i grunden ganska motiverade, men upplever att de hålls tillbaka på ett eller annat sätt. Kanske tycker de att de aldrig får erkännande för sitt hårda arbete, eller att chefen inte ger dem förtroende så att de får pröva sina vingar. Kanske vill de utöka sitt ansvarsområde, men har inte den praktiska kompetensen och är därför i behov av fortbildning.

Var och en av medarbetarna har sina egna skäl att känna sig mer eller mindre motiverad. Det handlar om personlighet, värderingar, intressen och erfarenheter. Det kan också handla om exempelvis generationsskillnader; olika generationer har olika syn på varför de går till jobbet och vad de vill ha ut av det. Även dessa skillnader kan kartläggas med hjälp av Motivationsindex.

Beroende på vilka behov medarbetarna har så kan man fokusera på olika typer av insatser; alltifrån att sätta rätt typ av mål, till att ge medarbetare den kompetensutveckling de behöver för att kunna ta nästa steg i sin utveckling. Oavsett vilket så är det viktigt att man vet hur nuläget ser ut samt hur man ska gå vidare för att få en mätbar ökning av medarbetarmotivationen.

Vänd på motivationspyramiden!

Den tysta majoriteten i er organisation väntar på att bli sedd, hörd och tagen på allvar. Lägg inte all energi på de medarbetare som skriker högst och hela tiden kräver uppmärksamhet. Satsa på att väcka liv i den slumrande motivation som finns hos de 60-80 procent medarbetare som är ”ganska nöjda”, men som skulle kunna bli motiverade och lojala.

Med andra ord: Vänd på motivationspyramiden, och satsa på att majoriteten av era medarbetare ska känna sig genuint motiverade när de går till jobbet varje dag.

Genom att få en tydlig bild av hur era medarbetare tycker och tänker kring sina jobb kan du med vårt stöd ta fram en handlingsplan för att genomföra förflyttningen från engagemang till motivation. I vår analys får ni konkreta förslag på mätbara aktiviteter för att jobba med motivationen i det vardagliga arbetet. Efter ett tag kommer ni att märka att skillnaden är större än ni kanske hade förväntat er: Motivation är engagemang på steroider!

Läs vidare om Motivationsindex här

Nyfiken på att veta mer hur ni kan öka motivationen hos medarbetarna kontakta mig gärna så berättar jag mer. 

Joakim Ström

Related posts

Målstyrning som strategi

I ett tidigare blogginlägg har vi pratat om att en förflyttning från engagemang till motivation kan göra medarbetarna mer lojala och dedikerade. Men hur genomför man den i praktiken, och vilka...

20 oktober, 2020

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

I ett tidigare blogginlägg har vi pratat om att en förflyttning från engagemang till motivation kan göra medarbetarna mer lojala och dedikerade. Men hur genomför man den i praktiken, och vilka...

20 oktober, 2020

Förstå generationen – så föds motivationen

I ett tidigare blogginlägg har vi pratat om att en förflyttning från engagemang till motivation kan göra medarbetarna mer lojala och dedikerade. Men hur genomför man den i praktiken, och vilka...

20 oktober, 2020