<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss
november 03, 2020

Förstå generationen – så föds motivationen

by Joakim Ström

Motivation är en avgörande faktor för att skapa framgång i en organisation. Men vill man ha motiverade medarbetare så måste man också inse att olika människor motiveras av olika saker. En väldigt viktig aspekt av detta är skillnaderna mellan olika generationer. En 20-åring kan ha helt andra drivkrafter än en 50-åring, och vice versa – och om man inte förstår dessa skillnader så riskerar alla insatser för att öka motivationen att misslyckas.

Låt oss stifta bekantskap med två karaktärer som har radikalt olika syn på livet och på arbetet: Glenn och Alva.

Glenn är en man i övre medelåldern som jobbar som svetsare i en fabrik utanför Göteborg. Han är en hårt arbetande person som är mycket omtyckt och uppskattad på sin arbetsplats, både hos kollegorna och hos arbetsgivaren. Glenn är extremt lojal och tacksam för sitt jobb, och är nöjd både med arbetsuppgifterna och med den sociala miljön på jobbet.

 

Svetsare Glenn

Någon karriärist eller ”streber” har han aldrig varit. Inte för att han tvivlar på sin förmåga, utan för att han helt enkelt har andra värderingar och prioriteringar i livet. Han klagar sällan på sin situation, och har inte anledning att göra det heller. Han trivs i livets ekorrhjul, och värdesätter att umgås med familj och vänner och att få ägna sig åt praktiskt arbete.

Om han har ett mål på jobbet så är det att få en guldklocka innan pensionen, det skulle göra honom stolt och glad.

Generation kan styra motivation

Alva är på många sätt Glenns motsats. Hon är ung men har påbörjat sin karriär i raketfart, och har redan hunnit bli marknadschef på ett av Sveriges största företag. Där får hon möjlighet att jobba med sådant hon brinner för – kommunikation, kreativitet och ny teknik. Hon jobbar med sådant som UX design och nya funktioner på hemsidan. Alva bor förmodligen i en större stad och gillar högt tempo, samtidigt som hon är fullt medveten om sina behov av harmoni och balans i livet.

 

Alva marknadschef

Alva är mer av en karriärist än Glenn, men inte riktigt på det traditionella sättet – hon drivs inte främst av ekonomiska intressen, även om det inte är oviktigt. Framför allt motiveras hon av möjligheten att lära sig nya saker och att utvecklas som människa. Hon är nyfiken på omvärlden och har inte det minsta svårt att hitta sin roll i en globaliserad värld. Ofta jobbar hon i virtuella projekt med kollegor som kanske sitter i Indien. Hon tycker också om att upptäcka världen, och är ganska berest för att vara så ung – faktum är att hon just nu sparar ihop till sin nästa drömresa.

För Alva är det av avgörande vikt att hon får jobba med det hon älskar. Hon har hellre inget jobb alls än att jobba med någonting som hon tycker är meningslöst eller tråkigt.

Dessutom har hon en helt annan syn på det här med arbetstider än vad Glenn har. Hon är morgontrött och ser inga rimliga skäl att arbeta på tider då hon inte känner sig produktiv. Som mest effektiv är hon faktiskt på kvällen, efter ett härligt träningspass. Då sprudlar hon av idéer, kreativitet och produktivitet!

Föråldrad syn på arbete och motivation

I nästan alla företag och organisationer finns både Glenn och Alva representerade. Och så kommer det att vara ett bra tag till – Alva har ett långt arbetsliv framför sig, och Glenn är frisk och pigg för sin ålder och kan fortsätta jobba längre än man kanske tror. En bra arbetsgivare måste alltså kunna förstå både Glenns och Alvas behov.

Idag är det dock många organisationer som är fast i en föråldrad syn på arbete, vilket framför allt riskerar att dränera Alvas motivation. Det är fortfarande norm att man ska arbeta klockan 8 till 17, ha närvaroplikt och en timmes lunch. Många arbetsplatser har en väldigt inrutad syn på arbete som inte alls är kompatibel med hur Alva vill ha det för att känna sig kreativ och kunna prestera på topp.

Hon kan också känna sig nedslagen av arbetsgivarens konservativa syn på exempelvis extrajobb eller eget bolag. Alva vill förverkliga sig själv och sina visioner på alla sätt hon kan komma på, och kommer inte att acceptera att arbetsgivaren sätter käppar i hjulen genom att påtvinga en rigid syn på arbete och medarbetarskap.

Som arbetsgivare måste man alltså förstå vad som driver och motiverar Alva, men också vad som driver och motiverar Glenn. Att helt anpassa organisationen efter Alva är inte att rekommendera. Glenn trivs väldigt bra med fasta arbetstider och rutiner, och är främmande inför Alvas syn på arbete. Han skulle troligtvis tappa motivationen om en övernitisk coachande chef försökte tvinga på honom en karriärplan, i tron att han har samma drivkrafter som Alva.

Både Glenns och Alvas motivation måste alltså förstås och kartläggas, vilket man kan göra med hjälp av Inspiration Companys Motivationsindex.

Läs gärna även våra två blogginlägg:
- "Från nöjd till motiverad - vänd på "motivationspyramiden".  

- "Engagerad och motiverad. Vad är skillnaden?"

Motivationsindex kartlägger generationsskillnader

Genom att använda dig av Motivationsindex kan du göra en så kallad generationsanalys, för att få en tydlig bild av de olika generationerna inom organisationen, vilka utmaningar och behov de har.

Som exemplet med Glenn och Alva visar så är skillnaderna ofta större än man tror, och om man bortser från dessa skillnader så kan det uppstå problem på flera olika sätt. Risken är att en eller flera generationer medarbetare känner sig förbisedda, blir mer och mer missnöjda och till slut väljer att lämna företaget. Du riskerar också att det uppstår konflikter på arbetsplatsen, exempelvis när det gäller synen på arbetstider och flexibilitet.

Alvas generation är en del av den nya gig-ekonomin, som kommer att växa sig allt starkare framöver. Gig-arbetare sätter sin personliga utveckling främst och vill ha ett arbetsliv präglat av flexibilitet och frihet under ansvar. Samtidigt ska man komma ihåg att de äldre generationerna kommer att fortsätta jobba ett bra tag, samt att det även i den yngre generationen finns många som föredrar trygghet, stabilitet och fasta ramar framför flexibilitet.

Som synes är detta komplicerade frågor, och att hantera dem baserat på magkänsla är inte att rekommendera. Istället krävs en tydlig kartläggning av motivationen i er organisation, både utifrån motivationspyramiden, som vi berättade om i föregående artikel (länk), och utifrån generationsskillnader.

Genom att använda Motivationsindex får du inte bara en tydlig bild av nuläget i organisationen, du får också förslag på konkreta aktiviteter, kopplade till mätbara KPI:er, i syfte att gradvis höja motivationen i det dagliga arbetet. Det finns även få mer långsiktig hjälp i form av systematisk avstämning och rådgivning att få.

Motivationen hos medarbetarna är avgörande för företagets framgång, på kort men framför allt på lång sikt. Och eftersom människor är olika, ser också motivationen olika ut beroende på om du frågar Glenn eller Alva eller någon annan.

Lär dig att förstå vad som motiverar olika medarbetare, så kommer du också att kunna skapa rätt förutsättningar för framgång och produktivitet.

Läs vidare om Motivationsindex här

Joakim Ström

Related posts

Målstyrning som strategi

Motivation är en avgörande faktor för att skapa framgång i en organisation. Men vill man ha motiverade medarbetare så måste man också inse att olika människor motiveras av olika saker. En väldigt...

03 november, 2020

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Motivation är en avgörande faktor för att skapa framgång i en organisation. Men vill man ha motiverade medarbetare så måste man också inse att olika människor motiveras av olika saker. En väldigt...

03 november, 2020

Från nöjd till motiverad - vänd på motivationspyramiden

Motivation är en avgörande faktor för att skapa framgång i en organisation. Men vill man ha motiverade medarbetare så måste man också inse att olika människor motiveras av olika saker. En väldigt...

03 november, 2020