<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss
oktober 08, 2020

Motivera medarbetare med incitamentsprogram, förmåner eller motivationsprogram

by Stefan Thorberg

Många framgångsrika företag arbetar idag strategiskt med att motivera sina anställda för att de har insett att det leder till bättre företagskultur, gladare och effektivare medarbetare vilket i sin tur leder till ökat resultat och lönsamhet. Beroende på vilken typ av förändring ett företag vill uppnå, så finns det olika vägar att välja. Här nedan listar vi några av de vanligaste incitaments-/belöningsmodellerna och vilka skillnader de har.

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram är en gammal och klassisk belöningsmodell. Används oftast för att motivera och belöna en viss grupp av personer t.ex. ledningsgrupper eller nyckelpersoner under en specifik tid. Utdelningar i form av bonusar om företaget uppnår fastställda, oftast ekonomiska mål. Alltid monetärt. Säljtävlingar är t. ex en modell av incitamentsprogram.

Det finns också varianter på incitamentsprogram där alla får vara med och är vanligare i start-ups där man kanske inte har råd att ha så höga löner utan belönas om företaget når årliga ekonomiska mål.

Dessa belöningsmodeller är oftast inte så lätta att förstå sig på och kan ha andra namn som vinstdelningsprogram, optionsprogram och konvertibler m.m. De kan ofta skapa avundsjuka och dålig stämning på jobbet när det kommer till kännedom bland kollegor. Alltså inget för företag som vill bygga en bra företagskultur.

Det gemensamma oavsett modell av incitamentsprogram är att det är knutet till ekonomiska nyckeltal och utbetalas alltid i efterhand. En tidsbegränsad passiv årlig bonus som inte bidrar till effekterna av att direkt återkoppla på positiva händelser.

Förmåner och förmånsportaler

Detta är inte en motivator utan anses mer som en hygienfaktor idag. Det kan absolut vara bra att ha vid anställningar. Att kunna erbjuda förmåner kan vara avgörande för den som söker jobbet att välja just din arbetsplats. Men det kommer inte att få personen att motiveras att prestera mer. En förmån är inte kopplad till prestation utan finns för alla oavsett hur du presterar.

Exempel på förmåner är ”lönepaket”, tjänstepension, semesterdagar, försäkring eller utbildningar, friskvårdsbidrag, matkuponger, internet hemma, busskort, tidningsprenumerationer mm.

Idag finns det s.k förmånsportaler, digitala plattformar där hela lönepaketet presenteras samt en shop med olika förmåner som kan köpas.

Motivationsprogram

I ett motivationsprogram är alla medarbetare med och belönas för aktiviteter i det dagliga arbetet som är 100% kopplade till företagets strategier, mål och vision. 

Medarbetaren blir medveten om vad arbetsgivaren tycker är viktigt och kan bättre prioritera sina arbetsuppgifter som faktiskt leder till målen, kopplat till den egna arbetsrollen, teamet och företagets ”resa”. 

Aktiviteterna i ett motivationsprogram gör det möjligt att förstärka rätt beteenden och gör det möjligt att få bort dåliga beteenden som man tidigare kanske behövt göra punktinsatser på. I ett motivationsprogram har du löpande feedback och direkt återkoppling eller återkoppling varje vecka för att se att du håller rätt kurs. 

Belöning sker i form av poäng och delas ut så fort en aktivitet, ett mål är uppfyllt. Belöning i direkt anslutning till prestation gör att vi förstår varför vi blir belönade och motiverar oss att fortsätta agera med samma beteende. Poängen är en digital valuta och kan användas i en skräddarsydd premieshop där deltagaren själv får välja sin belöning. 

För mer information om motivationsprogram kan du läsa om här

Ladda gärna ner vår Guide Belöning som incitament här nedanför:
Ladda ner Guiden Belöning som incitamemt

Du kan även läsa mer om oss och våra olika program på www.inspirationcompany.se.

Stefan Thorberg

VD | Epost: stefan@inspirationcompany.se 

 

Stefan Thorberg

Related posts

Målstyrning som strategi

Många framgångsrika företag arbetar idag strategiskt med att motivera sina anställda för att de har insett att det leder till bättre företagskultur, gladare och effektivare medarbetare vilket i sin...

08 oktober, 2020

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Många framgångsrika företag arbetar idag strategiskt med att motivera sina anställda för att de har insett att det leder till bättre företagskultur, gladare och effektivare medarbetare vilket i sin...

08 oktober, 2020

Förstå generationen – så föds motivationen

Många framgångsrika företag arbetar idag strategiskt med att motivera sina anställda för att de har insett att det leder till bättre företagskultur, gladare och effektivare medarbetare vilket i sin...

08 oktober, 2020