<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss
augusti 25, 2020

Engagerad eller motiverad. Vad är skillnaden?

by Joakim Ström

Motivation är den kanske viktigaste faktorn för framgång i en organisation, och det är först när genuin och äkta motivation uppstår som man kan nå riktigt långt både som individ och som grupp. Därför tycker vi att det finns en skillnad mellan engagemang och motivation.

Skillnaden på engagemang och motivation är att en motiverad medarbetare drivs av ett ”varför”.

Att ha engagerade medarbetare är absolut bra, men för att bli motiverade måste dem också ha en inre, djupare motivation och en känsla för varför jobbet är viktigt.

Det är precis som skillnaden mellan en nöjd kund och en lojal kund. En lojal kund är inte bara nöjd för stunden, utan agerar som en ambassadör för företaget eller dess produkter och tjänster. Man skulle därför kunna säga att motivation är ”engagemang på steroider”. Genom att du som ledare i företaget ser värdet av motivation kan ni ta er organisation till en helt ny nivå. 

Engagemang är förvisso ett viktigt steg på vägen, som säkerligen kan innebära att man känner lust i det praktiska arbetet och har roligt tillsammans med sina kollegor. Men det är bara ett första steg mot de riktigt stora prestationerna.

På längre sikt krävs det att man har en djupare inre motivation. En motiverad medarbetare trivs med arbetet och har roligt med sina kollegor, men har också mer långsiktiga drivkrafter som kommer inifrån och grundar sig på lojalitet och personlig övertygelse.

Det kan även finnas en yttre motivation, som exempelvis kan uppstå när man har en inspirerande ledare och tydliga yttre mål att sträva efter. Men viktigast är den motivation som kommer från insidan och gör att engagemanget känns verkligt och autentiskt.

Lär dig mer om motivation och anmäl dig till något av våra kostnadsfria webinar

Medarbetare som inte är motiverade vet till slut inte varför de ska engagera sig för företaget, och då kommer det ytliga engagemanget att ebba ut och försvinna. De känslomässiga banden till arbetet och organisationen löses upp, eftersom de var baserade på ytliga och flyktiga känslor snarare än en genuin känsla av att arbetet är meningsfullt.

skillnad engagerad o motiverad


"Engagemang på steroider"

Att vara motiverad handlar om att veta varför man gör någonting. En motiverad medarbetare känner att arbetet har en mening, att det tjänar ett syfte och att organisationen jobbar mot ett högre mål. Man känner sig också väldigt delaktig i det målet och kan se sin egen del i helheten.

En medarbetare som drivs av inre motivation har lättare att orka sig igenom arbetsuppgifter som i sig själva är tunga, jobbiga eller rent ut sagt tråkiga, om dessa tjänar det högre syftet. Det är därför vi säger att motivation är ”engagemang på steroider”. En medarbetare som förstår meningen med arbetet, och drivs av ett varför, är mindre benägen att ge upp när det känns motigt.

Det är därför det är så viktigt att mäta motivationen i en organisation, istället för att bara mäta engagemanget. Motivation ger en mycket starkare grund att stå på än engagemang.

Det är ungefär som skillnaden mellan en nöjd kund, som kanske bara är nöjd för stunden, och en lojal kund, som alltid återkommer och som med tiden börjar agera som en ambassadör för företaget. Likadant är det med motiverade medarbetare – de är lojala och känner en stolthet över organisationen. De ser sin egen roll i helheten och vet varför deras arbete är viktigt och meningsfullt.


Motivationsindex visar vägen

Målet för en organisation bör alltså vara att medarbetarna ska vara motiverade, inte bara engagerade. Motivationen är källan till engagemanget, och den är därför viktigast.

Det är därför vi har tagit fram Motivationsindex, där vi lägger fullt fokus på just motivation. Andra mätningar missar ofta hur viktig motivation är, och mäter istället bara engagemang.

Vi tror att förflyttningen från engagemang till motivation är nyckeln till företags framgång, och tanken med Motivationsindex är att underlätta den förflyttningen. Motivationsindex lägger fokus på 9 olika områden med totalt 33 olika frågor. Syftet är att man som företag ska få en nulägesanalys som ger nya insikter om vad och hur medarbetarna tycker och tänker och hur de ser på sitt jobb. Vi hjälper er sedan att analysera datan genomgående, bryta ner den och hitta förbättringsområden som ni kan jobba med för att lyckas med förflyttningen från engagemang till motivation.

I analysen föreslår vi konkreta aktiviteter som kan kopplas direkt till mätbara KPI:er. Motivationsindex är därför ett mycket vasst verktyg för att jobba med motivation i det vardagliga arbetet, istället för att bara prata om det.

Dessutom finns möjligheten till en mer långsiktig lösning där man erbjuds systematisk avstämning var sjätte månad. Det optimala är att sätta arbetet med motivation i system och på lång sikt lägga en stabil grund för engagemanget. Att skapa känslan av att det finns en mening och ett högre syfte med arbetet kan ta lång tid och kräver konkreta insikter om hur medarbetarna fungerar som människor.

Läs gärna även vårt blogginlägg:  "Från nöjd till motiverad - vänd på motivationspyramiden". 

5 saker du som HR-chef kan göra för att höja motivationen i din organisation:

  1. Säkerställ att ledningen förstår och prioriterar motivation
  2. Gör en nulägesanalys av organisationens motivation
  3. Identifiera utmaningarna på detaljnivå, t.ex. generationsskillnader
  4. Skapa en konkret aktivitetsplan inklusive målsättning.
  5. Följ upp kontinuerligt, med fokus på de identifierade utmaningarna

Läs vidare om Motivationsindex här

Vill du veta mer kontakta mig gärna på epost

Joakim Ström

Related posts

Målstyrning som strategi

Motivation är den kanske viktigaste faktorn för framgång i en organisation, och det är först när genuin och äkta motivation uppstår som man kan nå riktigt långt både som individ och som grupp. Därför...

25 augusti, 2020

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Motivation är den kanske viktigaste faktorn för framgång i en organisation, och det är först när genuin och äkta motivation uppstår som man kan nå riktigt långt både som individ och som grupp. Därför...

25 augusti, 2020

Förstå generationen – så föds motivationen

Motivation är den kanske viktigaste faktorn för framgång i en organisation, och det är först när genuin och äkta motivation uppstår som man kan nå riktigt långt både som individ och som grupp. Därför...

25 augusti, 2020