<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Tips & Blogg

Välkommen till bloggen om Gamification in Business, motivation, lojalitet!
Ta del av konkreta tips och råd samt trendspaningar om gamifiation, medarbetarmotivation och kundlojalitet för B2B. 

Endast 14 % av svenska medarbetare är engagerade på jobbet

achievement-3688298_1920-1

Kan det verkligen stämma att endast 14% av svenska medarbetare är engagerade? Kan man vara engagerad, men inte motiverad? Ja absolut! Det finns många olika studier och mätningar på engagemang. Den senaste världsomfattande, sammanställda undersökningen (230 000 anställda i 142 länder), gjordes av Gallup 2013. Dock finns det i dagsläget inget enkelt sätt att mäta motivation på. Därför har vi tagit fram ett modernt index - MotivationsIndex med ambitionen att skapa ett mer motiverat Sverige. 

Undersökningen Gallup gjorde 2013, då de undersökte och mätte vad som utmärker lojala, motiverade och högpresterande medarbetare visade att affärsenheter med fler motiverade medarbetare har högre produktivitet, lönsamhet, retention och kundnöjdhet. 
Totalt i Europa svarade 14 procent att de var engagerade, 66 procent var likgiltiga och en femtedel var direkt negativt inställda till sitt arbete. I undersökningen hade Gallup räknat ut att oengagerade medarbetare på företag i Storbritannien och Tyskland kostade företagen sammanlagt 83 respektive 151 miljarder kronor per år. I Sverige är siffran än mer dyster. Undersökningen visade att;

  • Endast 14% av Sveriges medarbetare är engagerade i sina jobb och arbetar aktivt i samma riktning som sin organisation samt bidrar med positiv energi.
  • 75% är oengagerade, saknar engagemang och är sannolikt inte benägna att bidra till organisationens mål.
  • 11% är aktivt oengagerade medarbetare som inte trivs och är oproduktiva på jobbet samt sprider negativ energi.

03_S3-435156-editedEfter 20 års erfarenhet av att driva i motivationsprogram för våra kunders räkningar, dystra siffror i svenska och internationella undersökningar och en efterfrågan från våra kunder, föddes idén om ett enklare sätt att mäta inte bara engagemang utan motivation bland medarbetare. MotivationsIndex, den enda undersökningen som mäter medarbetarnas motivation lanseras nu i april!

Kom och lyssna till ett högaktuellt frukostseminarium där employer branding-experten och motivationsgurun Joakim Ström föreläser om de hetaste trenderna inom motivation samt hur MotivationsIndex har tagits fram och hur det fungerar. 

Soluno BCs COO, Andreas Grindelius, kommer att berätta om hur de arbetar med sitt MotivationsIndex samt vilka typer av beteendeförändringar de har kunnat trigga i sitt motivationsprogram för att få önskade effekter/resultat.

Vi hoppas verkligen att du vill vara med.
Det här är din chans att vara med och skapa ett motiverat Sverige. Kom på vårt frukostseminarium den 24 april. :-)

Vi ses! Glad påsk från oss på Inspiration Company

Anmälan till frukostseminariet


medarbetarengagemang_gallupkälla: gallup