<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Endast 14 % av svenska medarbetare är engagerade på jobbet

21 OKT, 2019

Lästid 1 Minuter

achievement-3688298_1920-1

Därför behövs MotivationsIndex

Kan det verkligen stämma att endast en bråkdel av svenska medarbetare är engagerade? Ja absolut! Den senaste världsomfattande, sammanställda undersökningen (230 000 anställda i 142 länder), gjordes av Gallup 2017 och visade att det endast var 14% av medarbetare i svenska företag som själva ansågs sig vara engagerade på sina arbetsplatser.

medarbetarengagemang_gallup

Undersökningen Gallup gjorde 2017, då de undersökte och mätte vad som utmärker högpresterande medarbetare, visade att affärsenheter med fler engagerade medarbetare har högre produktivitet, lönsamhet, retention och kundnöjdhet. 
Totalt i Europa svarade 10 procent att de var engagerade, 66 procent var likgiltiga och en femtedel var direkt negativt inställda till sitt arbete. I undersökningen hade Gallup räknat ut att oengagerade medarbetare på företag i Storbritannien och Tyskland kostade företagen sammanlagt 83 respektive 151 miljarder kronor per år. I Sverige är siffran än mer dyster. Undersökningen visade att;

  • Endast 14% av Sveriges medarbetare är engagerade i sina jobb och arbetar aktivt i samma riktning som sin organisation samt bidrar med positiv energi.
  • 75% är oengagerade, saknar engagemang och är sannolikt inte benägna att bidra till organisationens mål.
  • 11% är aktivt oengagerade medarbetare som inte trivs och är oproduktiva på jobbet samt sprider negativ energi.

 

Inspiration Company presenterar MotivationsIndex

Kan man vara engagerad, men inte motiverad? Ja, faktiskt. Det finns andra studier än Gallups och även olika leverantörer av mätningar på engagemang. Däremot finns det ingen (så vitt vi vet) som hittills har gjort mätningar specialiserat på medarbetares motivation. Eftersom motivation är en starkare faktor än vad engagemang och saknat just en sådan mätning har vi tagit fram ett sätt att mäta just motivation. Vi lanserar därför MotivationsIndex, med ambitionen att skapa ett mer motiverat Sverige. 

Mer information om Motivationsindex finner du på www.motivationsindex.se

Hälsningar 
Inspiration Company


03_S3-435156-edited