<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Endast 14 % av svenska medarbetare är engagerade på jobbet

8 JUL, 2019

Lästid 1 Minuter

achievement-3688298_1920-1

Kan det verkligen stämma att endast 14% av svenska medarbetare är engagerade? Kan man vara engagerad, men inte motiverad? Ja absolut! Det finns många olika studier och mätningar på engagemang. 

Den senaste världsomfattande, sammanställda undersökningen (230 000 anställda i 142 länder), gjordes av Gallup 2013. Dock finns det i dagsläget inget enkelt sätt att mäta motivation på. Därför har vi tagit fram ett modernt index - MotivationsIndex med ambitionen att skapa ett mer motiverat Sverige. 

Undersökningen Gallup gjorde 2013, då de undersökte och mätte vad som utmärker lojala, motiverade och högpresterande medarbetare visade att affärsenheter med fler motiverade medarbetare har högre produktivitet, lönsamhet, retention och kundnöjdhet. 
Totalt i Europa svarade 14 procent att de var engagerade, 66 procent var likgiltiga och en femtedel var direkt negativt inställda till sitt arbete. I undersökningen hade Gallup räknat ut att oengagerade medarbetare på företag i Storbritannien och Tyskland kostade företagen sammanlagt 83 respektive 151 miljarder kronor per år. I Sverige är siffran än mer dyster. Undersökningen visade att;

  • Endast 14% av Sveriges medarbetare är engagerade i sina jobb och arbetar aktivt i samma riktning som sin organisation samt bidrar med positiv energi.
  • 75% är oengagerade, saknar engagemang och är sannolikt inte benägna att bidra till organisationens mål.
  • 11% är aktivt oengagerade medarbetare som inte trivs och är oproduktiva på jobbet samt sprider negativ energi.

Mer information om Motivationsindex kommer hösten 2019

Hälsningar 
Inspiration Company


03_S3-435156-edited

medarbetarengagemang_gallupkälla: gallup