<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss
mars 19, 2020

Den digitala omställningen–motivationsprogram blir en digital lägereld

by Stefan Thorberg

Att kunna samla hela verksamheten, styra och leda samtidigt som man vill vara den attraktiva arbetsplatsen där alla gör mer av ”rätt saker” är en ständig utmaning. Nu ska detta skötas digitalt och på distans, en stor utmaning och förändring för såväl ledare som medarbetare.

 

När vi inte längre kan samlas på kontoren så behöver vi ändå kunna samlas för att bibehålla ”vi-känslan” och det gemensamma drivet. Digitala möten är ett sätt och på nätet delas kreativa idéer för hur man kan hålla kulturen levande. Här kan ett motivationsprogram också fylla en viktig roll, som den ”digitala lägerelden” där alla samlas för att dela framgångar och målbilder.

Det är jobbiga tider just nu, men samtidigt finns det en framtid att sikta mot. Vi vill alla ta oss igenom den aktuella kris vi just nu står mitt i. Det flödar av tips och förslag i våra sociala kanaler, engagemanget är onekligen stort. Samtidigt finns det indikationer på att en del ledare fastnar i krishantering och har svårt att lyfta blicken lite längre fram.

Mycket i den vanliga verksamheten har nedprioriteras under de senaste veckorna p.g.a. krishantering, och det är förståeligt. Men nu inser fler och fler företag att de måste anpassa sig för att styra verksamheten igenom krisen så att de kan stå starka när detta är över.

 

Sådant som företag nu inser att de behöver göra är bl.a:

 • Att kunna leda verksamheten än mer digitalt
 • Att medarbetare behöver ta större eget ansvar
 • Stärka fokuset på ”rätt” saker och beteenden:
  • Kortsiktiga utifrån dagens situation (nya KPI:er)
  • Långsiktiga utifrån verksamhetens ”vanliga” business
 • Bibehålla ”vi-känslan” och att fortsatt vara den attraktiva arbetsplatsen

 

För dig som redan är igång med ett motivationsprogram så vet du vilket kraftfullt styrverktyg du har. För dig som inte ännu är insatt, så kommer här några exempel på hur ett motivationsprogram kan bidra till att hjälpa ledare att styra sina verksamheter framåt, och så mycket mer.

 

Den digitala lägerelden

En återkommande ”benämning” av motivationsprogram är Den Digitala Lägerelden, dvs:

 • Där medarbetare vill samlas för att ta del av olika framgångar, individuella, teamets och verksamhetens
 • Där medarbetare själva söker upp vad som behöver göras (enligt gameplan beslutad av ledningen) och agerar självdrivande
 • Där medarbetare delar med sig av både innovativa idéer och erfarenheter
 • Där ny kunskap förmedlas och checkas av
 • Där ”vi-känslan” frodas

 

Några företag verkar vara fastlåsta i krishanteringen och har svårt att blicka framåt. Andra, som givetvis också krishanterat, passar nu på att snabbt ställa om. De ställer inte bara om för dagens akuta situation utan även för framtiden. En framtid som inte kommer att vara densamma när denna kris är slut. Då gäller det att stå starka och redo, något ett motivationsprogram i mycket stor grad kan bidra till.

Stefan Thorberg

Related posts

Målstyrning som strategi

Att kunna samla hela verksamheten, styra och leda samtidigt som man vill vara den attraktiva arbetsplatsen där alla gör mer av ”rätt saker” är en ständig utmaning. Nu ska detta skötas digitalt och på...

19 mars, 2020

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Att kunna samla hela verksamheten, styra och leda samtidigt som man vill vara den attraktiva arbetsplatsen där alla gör mer av ”rätt saker” är en ständig utmaning. Nu ska detta skötas digitalt och på...

19 mars, 2020

Förstå generationen – så föds motivationen

Att kunna samla hela verksamheten, styra och leda samtidigt som man vill vara den attraktiva arbetsplatsen där alla gör mer av ”rätt saker” är en ständig utmaning. Nu ska detta skötas digitalt och på...

19 mars, 2020