<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
februari 11, 2020

Beteendeförändra på jobbet!

by Inspiration Company

Visst skulle det vara bra om du som ledare lätt kunde inspirera dina medarbetare till önskvärda beteenden!
Inga fler oorganiserade möten och bortglömda delmål, istället skapar du en lustfylld arbetsplats där medarbetare kommer i tid, samarbetar över gränser, lever värderingar och aktivt bidrar till att tillsammans nå målen.

Tack och lov finns det verktyg för att jobba med beteendeförändring, för det är inte lätt att ändra mänskliga beteenden. En metod som många säkert hört talas om är KBT (Kognitiv Beteende Terapi) men det finns en motsvarighet för arbetsvärlden som kallas för OBM (Organizational Behaviour Management). OBM kan ses som en intersektion mellan beteendevetenskap och förbättring inom organisationer.


Genom att använda sig av OBMs grundläggande modell kan du jobba på att förbättra och förändra vanorna på en arbetsplats. OBMs funktionsmodell består utav 6 steg. Det många tyvärr missar är att systematisera arbetet för långsiktiga effekter. Därför kan OBM med fördel kompletteras med ett motivationsprogram. De 6 stegen i OBM är:

  1. Specificera utförande. Både i hur önskvärda beteenden ska se ut och genom att titta på föreliggande beteenden. Detta kan genomföras genom att titta på hur företaget jobbar med utförande av arbetsuppgifter på både gruppnivå och personnivå.
  2. Designa, implementera och använda ett system för att mäta prestationer för att etablera förändringar i utförande och avståndet mellan slutmålet och den nuvarande prestationen.
    Här passar ett motivationsprogram in, särskilt effektiva blir motivationsprogram där gamification används som extra trigger.  
  3. Analysera både nuvarande oönskade beteenden och önskade beteenden utifrån ABC- analysen (Aktiverare, Beteende, Konsekvens).
  4. Organisera verkningsfull feedback på ett både grafisk och verbalt tilltalande sätt. Om du är intresserad av just belöningsstrategier så kan du ladda ned och läsa mer om det här: Så skapar du en framgångsrik belöningsstrategi
  5. Sätt upp delmål för att minska klyftan mellan slutmålet och den nuvarande prestationen i acceptabla uppnåeliga steg
  6. Ge belöningar för uppnådda mål, och, viktigast av allt: erkännande för att ha visat önskat beteende som ledde till slutmålet och resultaten kopplade till de målen.

 

Om du vill skapa långsiktig beteendeförändring behöver arbetet med motivation systematiseras. Då är ett motivationsprogram inom Motivation Management (motivationsarbete satt i system) den rätta vägen att gå. Flera steg i OBM går in i varandra och passar väl in i arbetet med att etablera en Gameplan, som blir underlaget för ett gamifierat motivationsprogram. För att veta mer om gamification och hur det kan användas för att trigga medarbetare till önskade beteenden och resultat, ladda ned och läs detta: Whitepaper gamification in business


För mer information om motivationsprogram, vad du kan mäta och belöna samt vilka effekter du kan förvänta dig (och vad andra verksamheter fått) hör av dig till kontakt@inspirationcompany.se

Inspiration Company

Related posts

Målstyrning som strategi

Visst skulle det vara bra om du som ledare lätt kunde inspirera dina medarbetare till önskvärda beteenden! Inga fler oorganiserade möten och bortglömda delmål, istället skapar du en lustfylld...

11 februari, 2020

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Visst skulle det vara bra om du som ledare lätt kunde inspirera dina medarbetare till önskvärda beteenden! Inga fler oorganiserade möten och bortglömda delmål, istället skapar du en lustfylld...

11 februari, 2020

Förstå generationen – så föds motivationen

Visst skulle det vara bra om du som ledare lätt kunde inspirera dina medarbetare till önskvärda beteenden! Inga fler oorganiserade möten och bortglömda delmål, istället skapar du en lustfylld...

11 februari, 2020