<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
april 10, 2019

Behåll dina kunder med ett lojalitetsprogram

by Stefan Thorberg

Är era kunder nöjda? Jättebra! Är era kunder lojala? Perfekt! Skillnaden mellan en nöjd kund och en lojal kund kan betyda sex gånger pengarna i ökad merförsäljning och bättre lönsamhet.

 

Skaffa och behålla lojala kunder

Många företag förstår inte vikten av att aktivt arbeta med att skaffa lojala kunder. En lojal kundstock är resultatet av gediget samarbete mellan samtliga på företaget.
När det gäller er möjlighet att skapa lojala kunder måste ni börja från början. Har ni en fungerande affärsidé och en tydlig vision som samtliga i företaget gett acceptans på och förstår? Är era mål välformulerade och möjliga att uppnå? Känner ni era kunder? Om ni vet vem er kund är så är det lättare för er att påbörja arbetet med att skapa lojala kunder.

Anpassa era mål efter lösningar som passar era kunders behov, detta leder till ökad lojalitet och vilja till att köpa mer eller utveckla samarbetet. Att underskatta vikten av starka relationer kan vara förödande.

Lojalitetsprogram

Att sätta lojalitet i system, mäta fler saker än transaktioner, följa upp med kontinuerlig återkoppling och bygga mervärden är det som kallas Loyalty Management.

Fler och fler företag förstår idag vikten av att aktivt arbeta med kundlojalitet och man väljer i allt längre utsträckning att anlita externa partners för att få hjälp med implementeringen av ett lojalitetsprogram.

 

Genom ett lojalitetsprogram så ökar ni företagets chanser avsevärt att:

  • Tjäna mer pengar – en lojal kund genererar sex gånger pengarna i ökad merförsäljning och lönsamhet än en kund som ”bara” är nöjd.
  • Lättare identifiera lönsamma kunder.
  • Få bättre insikt i vilka åtgärder och actions som ger effekter.
  • Stärka ert varumärke.
  • Spara pengar – att skapa lojala kunder är i längden kostnadseffektivare än att bara nöja sig med nöjda kunder. Även mindre behov av nykundsbearbetning sparar pengar.
  • Rikta er marknadsföring rätt genom att på förhand veta när, var och hur era kunder vill ta emot erbjudanden från er.
  • Skapa ”ambassadörer” – behandla era kunder som VIP så är chansen stor att de blir ambassadörer för ert företag. Grupptillhörighet och ”vi-känsla” triggar den lojala kunden.

 

Är ni intresserade av att veta mer hur ni ska arbeta med Loyalty Management? Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Stefan Thorberg
08-5000 54 32
stefan@inspirationcompany.se

Stefan Thorberg

Related posts

3 tips för lyckad tillväxt och kundlojalitet inom B2B

Är era kunder nöjda? Jättebra! Är era kunder lojala? Perfekt! Skillnaden mellan en nöjd kund och en lojal kund kan betyda sex gånger pengarna i ökad merförsäljning och bättre lönsamhet.   Skaffa och...

10 april, 2019

Skillnaden mellan en nöjd eller lojal kund

Är era kunder nöjda? Jättebra! Är era kunder lojala? Perfekt! Skillnaden mellan en nöjd kund och en lojal kund kan betyda sex gånger pengarna i ökad merförsäljning och bättre lönsamhet.   Skaffa och...

10 april, 2019

Så ökar du din kunds värde 6 gånger

Är era kunder nöjda? Jättebra! Är era kunder lojala? Perfekt! Skillnaden mellan en nöjd kund och en lojal kund kan betyda sex gånger pengarna i ökad merförsäljning och bättre lönsamhet.   Skaffa och...

10 april, 2019