<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
april 14, 2020

6 tips för att hålla ihop teamet hemifrån

by Alinde Mårtensson

Hur håller man ihop medarbetarna och teamet när alla jobbar hemifrån
Under den rådande krisen så är det många medarbetare som försöker göra det bästa av ”jobba hemma isolationen”.
I många fall är hemarbete inte common practice på kontoret, eller i alla fall inte till den här graden.

Det är många som jobbar i team, och ”vi känslan” kan lätt ta stötar av den minskade sociala interaktionen som att jobba hemifrån innebär. För att hjälpa med att motverka distans mellan teammedlemmar så har vi sammanställt några tips för att ha kvar kamratandan. Att tillhöra ett helt virtuellt team kan vara lite främmande, till och med i det här årtiondet.

frustrated with problems young business man working on laptop computer at home
 1. Var tydlig med vilka tider du är tillgänglig under dagen
  Var då inte ett mejl bort utan ett telefonsamtal eller en chattruta bort. Att man är tillgängliga för varandra även för korta frågor såväl som möten är viktigt, på kontoret är ni vanligtvis några få korta steg ifrån varandra.
   
 2. Videomöten T
  Ta bort tejpbiten från kameran på datorn (om du satt på en tidigare), det är dags att synas nu! Att som start på dagen ha ett morgonmöte via videokonferens är en bra idé. Att också försöka använda sig av videosamtal vid beslutsfattande kommunikation är att föredra, det viktiga kroppsspråket missas annars.
  Se till att klämma in lite social tid i slutet av videomöten, 5-10 minuter är att rekommendera.
   
 3. Ha digitala lunch/fikastunder
  Att ha det som videomöten för de som vill delta, är det oftat ett välkommet inslag för många som vill kunna socialisera på rasten.
   
 4. Ha en gruppchatt
  Ha en gruppchat (eller flera) igång i Slack eller liknande verktyg för intern kommunikation. Se till att ha en kanal för socialt prat utöver jobbet, det sociala samspelet utanför jobbpratet bidrar också till att stärka ”vi-känslan”.
   
 5. Se till att inte bli för stillasittande och instängd. Kör igång en stegtävling som motiverar medarbetare att gå ut!
   
 6. Specifikt för dessa tider, håll nere på pratet om COVID-19
  Alla kanske inte uppskattar ännu fler påminnelser än vad som redan garanterat finns omkring oss. Vi vet alla varför vi är hemma just nu, låt oss ta oss igenom det tillsammans men samtidigt ifrån varandra för allas säkerhet.

PS!

Har ni ett motivationsprogram med poängsystem? Då är det dags att belöna sådant som man kan bidra med från hemmet! Tex. kan ni belöna alla medarbetare likvärdigt när de varit deltagit i ett videomöte, svarat på ett quiz om företagets nya policys eller samla in förslag på hur man kan skapa bättre stämning och driv trots distansarbete.

Även stegtävlingen kan vara en del av motivationsprogrammet. Förslagsvis kan ni sätta upp ett gemensamt mål (totalt antal steg) som alla bidrar till och får poäng för vid uppfyllelse.

Hur länge vi kommer vara ifrån varandra är ovisst, att stötta varandra i dessa tider och ta sitt sociala ansvar är vad som är viktigt nu.

Alinde Mårtensson

Related posts

Hur du piggar upp en arbetsplats med enkla inredningstips

Hur håller man ihop medarbetarna och teamet när alla jobbar hemifrån Under den rådande krisen så är det många medarbetare som försöker göra det bästa av ”jobba hemma isolationen”. I många fall är...

14 april, 2020

9 tips för att boosta motivationen hos medarbetarna efter ledighet

Hur håller man ihop medarbetarna och teamet när alla jobbar hemifrån Under den rådande krisen så är det många medarbetare som försöker göra det bästa av ”jobba hemma isolationen”. I många fall är...

14 april, 2020

5 tips - Så använder du gamification för att motivera medarbetare eller öka lojaliteten hos kunder

Hur håller man ihop medarbetarna och teamet när alla jobbar hemifrån Under den rådande krisen så är det många medarbetare som försöker göra det bästa av ”jobba hemma isolationen”. I många fall är...

14 april, 2020