<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss
september 29, 2020

19 sätt att motivera medarbetare

by Stefan Thorberg

Att motivation är något som kommer inifrån är kanske inte något konstigt. Motivation är starkt förknippat till känslor och det styr och påverkar oss varje dag.

För att du som chef ska kunna motivera dina medarbetare måste du vara medveten om vad som motiverar dig själv och veta om vilka drivkrafter du har. När du även förstår vad som driver dina medarbetare, kollegor, kunder kan du sätta motivation i system dvs att påverka människors motivation dagligen. Det kallas Motivation Management.

Varför är det viktigt att ha motiverade medarbetare då kan man fråga sig. Jo för att omotiverade medarbetare påverkar hela organisationen i både stort och smått. Exempelvis finns det studier som visar på sämre produktivitet, missade deadlines, sämre kundservice m.m. Det finns också undersökningar som tydligt visar på sambandet mellan motiverade medarbetare, lönsamhet och tillväxt. Det ena ofta som följd efter det andra. Några av de vanligaste sakerna som inte motiverar människor känner du säkert igen. Att inte bli sedd, inte bli hörd, inte få veta vad som händer, inte få vara med och påverka eller känna att det man gör varje dag inte märks eller ens betyder något har stor betydelse.

Givetvis kan inte du som ensam chef och ledare bära fulla ansvaret för att motivera – det är ett teamwork med samtliga ledare inom organisationen men också delaktighet som skapar självdrivande medarbetare som är sina egna ledare.

Det vi kan konstatera är att alla generationer har helt olika behov och motiveras av olika saker. Det unika idag är att vi har fyra olika generationer med helt olika preferenser som ställer ännu större krav på dig som ledare. Här kommer nitton konkreta tips som du kan börja använda redan idag för att öka motivationen på din arbetsplats.

achievement-3688298_1920-2

19 konkreta motivationstips som ger effekt!

 

Några saker har du säkert läst om tidigare, några kanske är nya – men alla väl värda att reflektera över och försöka arbeta in i det dagliga arbetet. Notera vad du gör bra idag och vad du kan utveckla och framförallt sätta i system:

1. Lär känna dina medarbetare

Försök förstå vad det är som driver dem. Vilka är deras värderingar: Vad tycker varje enskild person är viktigt? Vad har de för intressen och hur ser deras förhoppningar om framtiden ut?

2. Se och utveckla medarbetarens potential 

Ställ frågor, identifiera och bygg på deras starka sidor och hitta arbetsuppgifter eller projekt där styrkorna kommer till sin rätt.

3. Uppmuntra medarbetarna

Ha regelbundna möten kring motivation tillsammans där alla får vara med och bidra till hur man ska känna bättre motivation på jobbet. Låt teamet sätta mål om detta som kan mätas och följas upp.

4. Skapa en gemensam bild av nuläget

Samla teamet och skapa en gemensam bild av nuläget och var ni vill vara på längre sikt - er vision. Diskutera tillsammans hur ni vill vara och uppfattas internt och externt – era värderingar. Låt var och en bidra med sitt bästa. Låt alla vara inkluderade och delaktiga.

5. Är ni ett stort företag, anordna ”interna mässdagar”

Olika enheter/grupper får ställa ut och berätta om sina arbeten/utmaningar/möjligheter. Det är alltid ett bra sätt att stärka motivationen att lära känna fler på sitt företag. Gör det enkelt, exempelvis använd ett blädderblock där man ritar o berättar.

6. Skapa en egen intern community

(t.ex. Leader Islands där ni delar olika saker med varandra), belöna engagemanget där och ge tips och idéer som hänger ihop med er förändringsresa.

7. Planera in värdesamtal

med var och en där ni har en dialog om företaget, framtiden och medarbetarens roll och utveckling. Låt medarbetaren bestämma vad ni ska prata om. Se till att jobbet passar med den enskilde medarbetarens karriärmässiga och personliga intressen. Du visar att du bryr dig.

8. Låt medarbetarna göra nya saker.

Förnyelse och omväxling behöver alla. Ta in gästföreläsare som kan berätta om de senaste trenderna, gör studiebesök hos andra. Främja cross-projekt som stärker VI känslan över enhetsgränserna.

9. Erbjud jobb-rotation,

i gruppen eller tillsammans med andra enheter. Det kan vara ett roligt, motiverande och engagerande sätt att lära sig hur och vad andra arbetar med.

10. Skapa VI-anda!

Bidra till att skapa möjligheter att möta varandra i och vid sidan av arbetsrollen. Låt alla vara med och kora årets insats, månadens medarbetare, veckans bästa idé etc. Kan vara allt från stegtävling till hållbarhetsprojekt

11. Erbjud individuella och gemensamma utbildningsprogram

Se till att det finns en kompetensplan som uppdateras årligen och finns med i budget. Det behöver inte vara dyrt med utbildning och låt medarbetaren få välja själv, givetvis i linje med yrkesrollen.

12. Delegera mer

Delegering är en process och upprättar en relation. Visa att du litar på medarbetaren och kom ihåg; delegera även rätten att få göra misstag. Uppmuntra detta t.o.m. då misstag automatiskt leder till innovation.

13. Ge erkännande till medarbetare

Ge erkännande till medarbetare som gjort något extra bra och gör det gärna inför deras grupp eller avdelning. Framförallt sätt det i system och gör det ofta. Alla behöver lyckas och få erkännande. Skapa en miljö som kännetecknas av öppenhet, omtanke och respekt. Tänk på att agera som föredöme.

14. Ge belöningar som inte är monetära

Viktigt att våga ge belöningar som inte är monetära och inte är hygienfaktorer och traditionella förmåner. Låt medarbetaren själv besluta vad som attraherar dem! Detta är en del av Motivation Management med rätt belöningsmodell och som en del av ett motivationsprogram som är mer organiserat.

15. Lansera ”special-day"

Det kan vara "parents/spouse days”, ”childrens day”

d.v.s bjud in familjen till arbetsplatsen och gör dem delaktiga i det som ändå är många timmar av din medarbetares vardag. Detta är vanligt I USA men inte i Sverige vilket är en stor miss. Lojalitet från familjen bidrar också till motiverade medarbetare.

16. Låt alla medarbetare avsätta tid till ”affärsutvecklingsprojekt”.

De bästa utvecklingsidéerna finns oftast internt och genom detta bygger ni en ”bank” av goda idéer. Tänk om en av dem sparar miljoner eller bidrar till ökad merförsäljning för flera miljoner eller t.o.m. skapar en helt ny produkt/tjänst. Med andra ord välinvesterad tid!

17. Skapa en positiv atmosfär

Se till att ha fräscha blommor och färsk frukt, nötter och gemensam ”gofika” på kontoret. Ha gemensamma frukostar och luncher med jämna mellanrum. Allt i syfte att skapa ”hemma hos känsla” och VI-kultur.

18. Tid kan också vara en belöning

Låt dina medarbetare få möjlighet att göra saker som inte kostar så mycket, exempelvis arbeta på distans eller ha mer flexibla arbetstider. Kanske inget nytt idag år 2020, men ack om det är något man kan belöna och motivera med är att låta folk få arbeta flexibelt, eller helt enkelt få ledigt en dag då och då. 

19. Skapa delaktighet i affärsplanen

Låt alla ta del av företagets situation, rapporter, och framtidsplaner (där det går), bjud in dem att få delta i olika utvecklingsmöten och brainstormingar. Om alla vet vart, vad och hur ökar möjligheten att lyckas med ca 400%!

 

Som sagt du gör säkert en hel del av dessa tips redan idag men säkert inte alla och garanterat inte systematiskt. Visa att du är öppen för feedback och input. Din egen motivation som ledare är betydelsefull för medarbetarnas motivation. Se till att din egen attityd är på topp!

Stefan Thorberg

Founder & CEO, Inspiration Company


Här nedan finns utvalda whitepaper som vi tror du skulle gilla:

framsidaframsidabelönings som incitament

 

Stefan Thorberg

Related posts

Målstyrning som strategi

Att motivation är något som kommer inifrån är kanske inte något konstigt. Motivation är starkt förknippat till känslor och det styr och påverkar oss varje dag. För att du som chef ska kunna motivera...

29 september, 2020

11 tips hur teamledare kan göra för att motivera medarbetare på distans

Att motivation är något som kommer inifrån är kanske inte något konstigt. Motivation är starkt förknippat till känslor och det styr och påverkar oss varje dag. För att du som chef ska kunna motivera...

29 september, 2020

Förstå generationen – så föds motivationen

Att motivation är något som kommer inifrån är kanske inte något konstigt. Motivation är starkt förknippat till känslor och det styr och påverkar oss varje dag. För att du som chef ska kunna motivera...

29 september, 2020