<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

10 tips för en attraktivare arbetsplats

8 JUL, 2019

Lästid 2 Minuter

Att vara en attraktiv arbetsplats är förstås viktigt för motivationen inom organisationen, men även för att behålla kunderna och deras lojalitet. Om era medarbetare trivs och mår bra så ökar chansen att de pratar gott om företaget både under och efter anställning. Era kunder samarbetar hellre med organisation med gott rykte som behandlar sina anställda väl.

10 tips för en attraktivare arbetsplats

En attraktivare arbetsplats minskar personalomsättningen och ökar antalet kvalificerade sökanden till lediga tjänster. Här kommer 10 tips för att skapa en attraktivare arbetsplats och få gladare medarbetare, som i sin tur ger lojalare kunder.

1. Var öppen och välkomnande

Ha en öppen och positiv attityd till nya medarbetare och ge en ordentlig introduktion till arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och rutinerna.

2. Erbjud kompetensutveckling

Ge medarbetarna möjlighet till kompetensutveckling och erbjud arbetsrotation – låt medarbetarna prova på andra arbetsuppgifter som de är intresserade av.

3. Skapa en hälsosam miljö

Fundera över hur ni bäst kan bidra till en bättre hälsa hos era medarbetare, t ex genom ett motivationsprogram med inslag av gamification där man uppmuntrar och belönar medarbetare som deltar i sportaktiviteter, stegtävlingar eller liknande.

4. Erbjud flexibilitet

Ge medarbetarna möjlighet att påverka arbetsschema och tider. Låt medarbetarna vara flexibla, om arbetsuppgifterna tillåter det så ge möjligheten att arbeta på distans.

5. Involvera medarbetarna

Låt alla komma till tals och lyssna till deras åsikter – som chef ska du vart ni ska men hur ni ska ta er dit kan ni komma fram till gemensamt. Se till att diskussionen leder framåt så att ni kan komma fram till ett beslut.

6. Var transparent

Var tydlig med företagets visioner, syfte och värderingar och tala om hur det går med företaget ekonomiskt, marknadsmässigt med mera.

7. Låt medarbetarna själva välja vad de motiveras av

Genom att se dina medarbetare som individer kan du också se deras personligheter och försöka förstå vilka faktorer som motiverar var och en. Det finns lika många kombinationer av motivationsfaktorer som det finns individer, därför är den bästa belöningen den som medarbetarna själva får bestämma.

8. Var konsekvent

Har ni satt en policy för något, håll er till den. Skicka inte ut motstridiga budskap och beteenden.

9. Främja kreativitet

Kreativitet främjar lust och lust är en stark inre motivationsfaktorer. när vi tycket något är roligt, nytt och njutbart vill vi fortsätta göra det. Dessutom är det ett faktum att företag som fortsätter göra som de alltid gjort inte kommer att överleva. Våga vara annorlunda och nytänkande och främja kreativiteten hos dina medarbetare.

10. Roliga arbetsuppgifter

Alla vill känna att man bidrar med något viktigt. Ge medarbetarna intressanta och meningsfulla uppgifter och försök i största möjliga mån att bygga bort tråkiga och monotona uppgifter med hjälp av teknik, eller lägg ut det på en underleverantör.

Hoppas du fick med dig något av tipsen. Rate:a gärna inlägget genom att trycka på symbolerna.

Hälsningar
Team Inspiration

Börja prenumerera