Inspiration Company arbetar på uppdrag av företag, i olika branscher och på olika marknader, med att sätta arbetet med motivation och lojalitet i system genom Loyalty Management och Motivation Management applicerat med Gamification in Business.

Vi erbjuder helhetslönsingar för verksamhetsstyrning i form av motivationsprogram för hela verksamheten såväl som enklare säljtävlingar samt för kundlojalitet i form av lojalitetsprogram för återförsäljare och kundklubbar för B2B-kunder.

Uppdragen varierar i omfattning men löper ofta under många år tack vare de kraftfulla effekter med tydlig ROI som vi levererar. Några av de vanligaste effekterna är ökad lönsamhet, lojalare kunder och mer motiverade medarbetare.

Alla verksamheter består av och är beroende av människor och deras drivkrafter. Eftersom arbetet med att påverka motivation och lojalitet handlar om att påverka människor, att trigga till önskvärda beteenden fungerar helhetslösningarna vi erbjuder i alla branscher.

I ett möte med oss får du inte bara veta på vilket sätt Gamification in Business kan appliceras för att engagera dina medarbetare eller för att påverka lojaliteten hos dina kunder och ÅF. Du får även ta del av existerande program och de effekter som skapats för dessa kunder.

Välkommen att höra av dig för att få veta mer– vi ser fram emot att få träffas!