Välkommen att läsa om våra fem värderingar

Värderingarna representerar vårt företag, vårt förhållningssätt till varandra, våra partners, kunder och våra arbetssätt. Värderingarna ska återspegla sig i allt vi gör för dig som kund. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg med vår expertis och att vi har uppfyllelse av din verksamhets mål som vårt mål! Som vår leverantör vill vi att du ska förstå vår passion, så att även du blir delaktig i vårt bidrag till kundernas måluppfyllelse! Som medarbetare lever du våra värderingar och bidrar aktivt.
På inspiration Company är vi självdrivande medarbetare som tar kloka beslut!

 

Vi driver Gamification in Business

Vår passion är att driva Gamification in Business och som ”pionjärer” inom gamification sedan 1999 är detta också vårt ”vart”, d.v.s. det vi förhåller oss till i allt vi gör vad gäller både vårt interna arbete och i våra leveranser. Tillsammans med våra fyra värderingar guidar vår passion vårt arbete och vår kultur. Vår passion och värderingar präglar hur vi förhåller oss till varandra, våra leverantörer och våra kunder. De präglar också hur vi tar beslut, agerar och levererar.

Vi trotsar sanningar

Vi tror på möjligheter och förbättringar. Bara för att något ”alltid” har gjorts på ett sätt betyder inte att det är det enda sättet. Vi skapar egen väg och utmanar både oss själva och marknaden för att hela tiden ligga längst fram. Som kund till oss får du en ”speaking partner” som har modet att göra det som behövs för att leverera måluppfyllelse för er.

Vi är nyfikna

Varje medarbetare på Inspiration Company delar med sig av framgångar och misstag, något som håller vår organisation utvecklande och våra kunder med de bästa möjliga lösningarna.

Vi är snabba och okomplicerade

Möjligheter finns överallt! Det gäller dock att inte bara se möjligheter utan att också agera på dom, något som är en av våra styrkor. För att säkerställa långsiktiga värden tar vi smarta beslut, innan vi agerar. d.v.s. att vi tittar på helheten och hur ett beslut har inverkan på måluppfyllelse.

Tillsammans överträffar vi

På Inspiration Company hittar du stolta medarbetare som är passionerade för effekter och resultat. Vi arbetar gränsöverstridande och prestigelöst för att fortsätta leverera med högsta möjliga kvalitet.

 

Alla glada