Leader Island

Tänk om ert företag visste allt ni vet!

Med Socialt inflytande och gamification skapar vi motivation, teamkänsla och engegemang. Här triggas användarna att sprida kunskap och får poäng för när de hjälper och lyfter sina medarbetare. Poängen kan man sedan byta in till över 4000 artiklar i vår webbshop.

Reshaping knowledge sharing at work!
At Leader Island, it's all about driving engagement through gamification. Knowledge sharing should be fun and if people enjoy collaboration then people tend to be productive. We want everyone across the world to enjoy knowledge sharing!
 

www.leaderisland.com

Motivation.se

Motivation.se och Inspiration har samarbetat i flera år. Samarbetet är naturligt då Motivation.se har fokus på ledarskap och med kunskaper kring vad som krävs för att bli framgångsrik och vara i framkant. Inspiration Company bidrar både med kunskaper på bredden och djupet för Motivation Management där fokus är kring utmaningar för att ha engagerade medarbetare både kort- och långsiktigt. Dessutom med kunskaper kring Gamification in Business där företaget bidrar med artiklar och inlägg.

Nyttan med medlemskap på Motivation.se är många. Här hittar du en källa till kunskap och inspiration för dig som leder i vardagen. Du vill vara med och göra skillnad med ditt ledarskap. Du samlar kunskap, forskning och strömningar inom ledarskap, motivation och goda prestationer på en lättillgänglig plats – allt för att du ska kunna hålla dig uppdaterad och fortsätta utvecklas samtidigt som du hinner med din dagliga verksamhet.

Verkligheten för ledare idag är mer komplex och föränderlig än någonsin tidigare. Vi lever i en global värld med en snabb teknisk utveckling och en ökad konkurrens. Det blir allt viktigare för företag och organisationer att ha ett varumärke som attraherar kunder, samarbetspartners och duktiga medarbetare. Den nya generationen medarbetare har andra värderingar och efterfrågar sin tids ledarskap. Det finns en ökad medvetenhet om att ta ett samhällsansvar och att bidra till mer långsiktig hållbar utveckling. En ledare behöver hela tiden hålla sig uppdaterad och hämta ny kunskap – och det är där Motivation.se kommer in. Om du kombinerar medlemskap på Motivation.se med kunskap och motivationsprogram från Inspiration Company hur du praktiskt kan göra skillnad så har du stora förutsättningar för att lyckas.

www.motivation.se

Tillväxtpartner

Gamification ❤ Kultur

Med hjälp av motivationsprogram kan ni få företagets värderingar att leva – hos varje medarbetare, varje dag. Tillsammans kan vi få företagskulturen att bli mer än ord på ett papper. Med Gamification initierar och uppmuntras positiva beteenden, hela tiden.

Vill ni skapa något speciellt? Ett företag i världsklass?

Vill man utmana världen måste det finnas passion och lust, och det krävs att alla är med och driver. Men hur hanterar man det höga tempot, den starka initiativkraften och att alla är med och driver – utan att det blir totalt kaos?

Där kliver TXP in – vi vill följa med på er tillväxtresa! Vi guidar er medan ni tar ut riktningen för företaget och arbetar in en värderingsstyrd kultur. Tillsammans arbetar vi fram ett inkluderande ledarskap och öppnar upp för självdrivande medarbetare. När ni som företag vill förändra världen hjälper vi er att hålla farten och riktningen!

Välkommen att besöka oss på https://www.txp.se

Marketing House

Vi har i flera år samarbetat med Marketinghouse som är en ledande Inbound Marketing-byrå. De hjälper företag generera mer webbtrafik, kvalificera leads och få fler kunder genom sin webbplats och andra digitala och sociala medier.

Detta gör de genom att hjälpa företaget att skapa digitala och sociala mediekampanjer och taktiska content marketing-aktiviteter som skapar affärsnytta för mottagaren och som på sikt bidrar till att företagets och dess medarbetare blir digitala influerare (Thought Leaders) och utifrån det ses som sin branschs mest trovärdiga rådgivande experter inom just sitt område.

www.marketinghouse.se

ProSales

Prosales och Inspiration Company har samarbetat under flera år. Båda parter har ett gemensamt intresse för hur B2B försäljning kan utvecklas. De följer trenderna och hur de påverkar beslutsfattarna med de utmaningar man ställs för nu och i framtiden. Här finns exempelvis medarbetar- och kundengagemang men också det som kallas digitalt engagemang där gamification (spelifiering) spelar en central roll. Detta är områden där båda parter vill ligga längst fram men från lite olika perspektiv. Här har man också gjort flera seminarier tillsammans.

Prosales är ett forsknings- och managementkonsultbolag som är specialiserade på B2B sales excellence. Med utgångspunkt i sin forskning hjälper de sina kunder skapa lönsam och långsiktigt hållbar organisk tillväxt. Prosales står även bakom The Sales Conference – Nordens största mötesplats och konferens för B2B-ledare – arrangeras för 10e året i rad (2017) med samma tydliga målsättning. Att ge dig som ledare nya insikter och kunskaper om hur du kan ta tillvara förändringarna i vår omvärld och omvandla dem till affärsnytta. Inspiration Company är för fjärde året i rad guldpartner till konferensen där man håller i seminarium och är på plats med monter m m.

”I snart 15 år har vi tillsammans med Sveriges ledande industri- och tjänsteföretag flyttat gränsen för vad vi trodde att vi visste om försäljning. Vi brinner för att så många som möjligt ska få tillgång till den unika kunskap vi byggt upp, säger Marcus Ejenäs CEO på Prosales Institute. I samverkan med Inspiration Company kan företaget dra nytta av detta också genom säljtävlingar och motivationsprogram där Performance och Gamification in Business står i centrum, säger CEO Stefan Thorberg på Inspiration Company. 

www.prosales.se