<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Motivationsprogram

TIC Reward

Ger högre kvalitet och produktivitet vilket leder till ökad tillväxt och lönsamhet.

Boka demoKolla ett webinar om tjänsten

TIC REWARD

Gör företagets mål roliga att uppnå

 

TIC Reward är det enkla och effektiva motivationsprogrammet för företag upp till 50 anställda.

På bara några dagar kan ditt företag komma igång att motivera anställda till önskade beteenden som driver mot din verksamhets värderingar, KPI:er och resultat.

Programmet anpassas kostnadsfritt efter ditt företags behov och du kan välja upp till tre mätområden att jobba med åt gången. Portalen profileras självklart med er logga och färg.

TIC Reward löser utmaningar inom områden som kultur och värdegrund, målstyrning, försäljning, kostnadsbesparing, kundservice, hållbarhet, employeer branding, och hälsa mm.

Maila mig vad du skulle vilja veta mer om så kan jag berätta om tjänsten och hur den skulle fungera i ditt företag.

/ Hälsningar Satu Goldbech

Maila mig

FÖRDELAR MED TIC REWARD

Några effekter du får

 1.    Förbättrad lönsamhet
 2.    Ökad merförsäljning
 3.    Ökad kundstock
 4.    Ökade marknadsandelar
 5.    Ökad produktivitet per medarbetare
 6.    Förbättrad kvalitet i produktion och service
 7.    Ökad närvaro / sänkt sjukfrånvaro
 8.    Sänkt personalomsättning
 9.    Silos försvinner / bättre samarbeten
 10.    Medarbetare som ambassadörer
 11.    Positiv påverkan på kunder
EXEMPEL PÅ VAD DU KAN MÄTA

KPI:er att mäta

 1.    Antal lönsamma affärer
 2.    Kronor över budget
 3.    Merförsäljning
 4.    Tips på leads / nya medarbetare
 5.    Kvalitet på aktiviteter
 6.    Produktkännedom / Kunskap
 7.    Kvalitet på överlämningar
 8.    Kvalitet på leveranser
 9.    NKI
 10.    Kostnadsmedvetenhet
 11.    Hållna deadlines
 12.    Tömd fakturalogg
Snabbt, enkelt och okomplicerat - betala bara för poäng du delar ut

Vill du ha ett kostnadsförslag?

Kontakta mig

Jag måste kunna belöna mitt gäng när det händer och inte långt efteråt, då kommer de inte ihåg vad de gjorde rätt!

Avdelningschef på konsultföretag
TIC REWARD

Så tacksamt att ha er och kunna boosta personalen de sista veckorna innan sommarledigheterna!

VD på telekomföretag
TIC REWARD

De sporrar mig att göra mitt yttersta!

Deltagare
TIC Reward