<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss

Motivationsprogram

TIC Reward

Ger högre kvalitet och produktivitet vilket leder till ökad tillväxt och lönsamhet.

Boka demoKolla ett webinar om tjänsten

TIC REWARD

Gör företagets mål roliga att uppnå

 

Det har aldrig varit enklare och roligare att jobba med att sätta delmål och aktiviteter som leder till beteendeförändringar och stora effekter i form av ökad tillväxt och lönsamhet.

Ett motivationsprogram som TIC Reward motiverar varje individ och samlar era gemensamma mål på ett och samma ställe, ett stort stöd i resan mot era långsiktiga mål.

KUL!
Gamification i form av direkt återkoppling gör dagliga, mindre stimulerande arbetsuppgifter och de eviga surdegarna roliga!

DELAKTIGHET
Att synliggöra och kommunicera målen och era framsteg får fler att vilja steppa upp och vara med och bidra till er gemensamma resa! 

FÖRÄNDRING
Att belysa och belöna goda insatser och beteenden är det bästa sättet att eliminera beteenden man vill se mindre av!

Maila oss vad du skulle vilja veta mer om tjänsten

Maila till oss

about-us-photo-2.png
FÖRDELAR MED TIC REWARD

Några effekter du får

 1.    Förbättrad lönsamhet
 2.    Ökad merförsäljning
 3.    Ökad kundstock
 4.    Ökade marknadsandelar
 5.    Ökad produktivitet per medarbetare
 6.    Förbättrad kvalitet i produktion och service
 7.    Ökad närvaro / sänkt sjukfrånvaro
 8.    Sänkt personalomsättning
 9.    Silos försvinner / bättre samarbeten
 10.    Medarbetare som ambassadörer
 11.    Positiv påverkan på kunder
EXEMPEL PÅ VAD DU KAN MÄTA

KPI:er att mäta

 1.    Antal lönsamma affärer
 2.    Kronor över budget
 3.    Merförsäljning
 4.    Tips på leads / nya medarbetare
 5.    Kvalitet på aktiviteter
 6.    Produktkännedom / Kunskap
 7.    Kvalitet på överlämningar
 8.    Kvalitet på leveranser
 9.    NKI
 10.    Kostnadsmedvetenhet
 11.    Hållna deadlines
 12.    Tömd fakturalogg
Whitepaper

Läs mer om olika belöningsmodeller

Ladda ner guiden här

Jag måste kunna belöna mitt gäng när det händer och inte långt efteråt, då kommer de inte ihåg vad de gjorde rätt!

Avdelningschef på konsultföretag
TIC REWARD

Så tacksamt att ha er och kunna boosta personalen de sista veckorna innan sommarledigheterna!

VD på telekomföretag
TIC REWARD

De sporrar mig att göra mitt yttersta!

Deltagare
TIC Reward