<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Maila oss

Motivationsprogram ger

Motiverade medarbetare

som producerar mer, med högre kvalitet och leder till ökad tillväxt och lönsamhet.

Boka demoMer om hur du motiverar

MOTIVATIONSPROGRAM

Verksamhetsstyrning genom motiverade medarbetare

 

Människor har olika behov och drivkrafter av olika anledningar som ålder, intressen och livsstil m.m. För att möta varje individs och företags behov finns gamifierade motivationsprogram för lilla företaget, enskilda avdelningar, regioner och globala organisationer.

Programmen löser utmaningar inom områden som verksamhetskultur, målstyrning, försäljning, kostnadsbesparing, kundservice, hållbarhet, employeer branding, och hälsa mm.

Varje program har sina egna mätpunkter (KPI:er) som medarbetarna mäts på och belönas för individuellt, per team, kontor eller när hela företaget uppnår ett övergripande gemensamt mål. 

Hur ser din organisation ut? Boka en demo så kan vi visa hur ett motivationsprogram skulle se ut för ditt företag. 

Boka demo

about-us-photo-2.png

Aktiva deltagare just nu

29 421

Välförtjänta belöningar

201 691

FÖRDELAR MED ETT MOTIVATIONSPROGRAM

Effekter du får av ett motivationsprogram

 1.    Fler och mer motiverade medarbetare
 2.    Ökad merförsäljning
 3.    Ökad kundstock
 4.    Ökade marknadsandelar
 5.    Ökad produktivitet per medarbetare
 6.    Förbättrad kvalitet i produktion och service
 7.    Ökad närvaro / sänkt sjukfrånvaro
 8.    Sänkt personalomsättning
 9.    Silos försvinner / bättre samarbeten
 10.    Medarbetare som ambassadörer
 11.    Positiv påverkan på kunder
 12.    m.m.
VAD DU KAN MÄTA

KPI:er att mäta i ett motivationsprogram 

 1.    Antal affärer
 2.    Kronor över budget
 3.    Merförsäljning
 4.    Antal aktiviteter
 5.    Kvalitet på aktiviteter
 6.    Produktkännedom / Kunskap
 7.    Kvalitet på överlämningar
 8.    Kvalitet på leveranser
 9.    NKI
 10.    Kostnadsmedvetenhet
 11.    Färdig / redo i tid
 12.    Tömd fakturalogg
 13.    m.m.

Vad som ingår i ett motivationsprogram

Design och UX

Portal designad efter era behov och mål.

IT utveckling

API för integrationer mellan system, i de fall det kan komma att behövas.

Programansvarig

En dedikerad person avlastar er genom att ta ansvar för att förvalta, driva och utveckla programmet.

Marknadsföring

Avlastning med kommunikation, nyhetsbrev och kampanjer.

Premieshop

Ett utbud av tusentals produkter, tjänster, presentkort och välgörenhet.

Förmåner

Möjlighet att erbjuda förmåner i programmet.

Lager och Logistik

Lagerhantering och logistik kring premier.

Ekonomi

Expertis om frakt, moms, tull och reklamationer.

Service och deltagarsupport

Vi blir er förlängda arm och hanterar all programsupport.

KUNSKAPSARKIVET

Titta på våra inspelade webinar

Kunskapsarkivet

Motivationsprogrammet har gjort mig mer medveten om vad de olika delarna av företaget ägnar sig åt, och när de gör det.

Medarbetare
MOTIVATIONSPROGRAM

Istället för att få intäktsbaserade engångsbonusar så firar vi de olika teamens framgångar närhelst de sker under året. Det tydliggör hur varje avdelning bidrar till företagets framgångar.

Avdelningschef
MOTIVATIONSPROGRAM

Känns bra att prestationer kan belönas regelbundet och inte bara vid löneförhandling en gång om året.

Medarbetare
MOTIVATIONSPROGRAM

Det bästa med Motivationsprogrammet är att vi kan styra vad vi vill att säljarna ska koncentrera sig på utefter företagets riktlinjer.. ändra beteende och belöna efter rätt beteende framförallt.

Försäljningschef
MOTIVATIONSPROGRAM

Att vi kan bedriva hela vårt motivationsarbete på en och samma plattform, i ett verktyg, det är en stor styrka!

HR-chef
MOTIVATIONSPROGRAM

De sporrar mig att göra mitt yttersta!

Medarbetare
MOTIVATIONSPROGRAM

Vi sitter här och känner att programmet rullar på av sig självt – det känns mycket positivt!

Karin
RELEASE FINANS

Vi gick från säljtävling till motivationsprogram för att engagera alla medarbetare och för att få hela företaget att jobba mot samma mål. Vilket lyft för både oss och våra kunder!

Andreas Johnsson
SOLUNO BC

Varje poäng som går ut är värt varenda inlöst krona! 🙌

Johan
ENIRO
inspiration-motivationsprogram
ProClub_kundklubb
release-finans-aterforsaljarprogram
Soluno_motivationsprogram
Dahl_kundklubb
Tele2-motivationsprogram

För mer info och att se hur andra har gjort

Kontakta oss

FAQ

Vanliga frågor

Funderar du på en starta ett motivationsprogram kanske du har fler frågor och funderingar. Här nedan är tre vanliga frågor men du hittar fler frågor och svar på vår FAQ sida.

Vad är skillnaden på motivationsprogram, incitamentsprogram och förmåner?

Den största skillnaden är att: 

 1. Incitamentsprogram och förmåner inte är kopplat till prestation som ett motivationsprogram är.
 2. Det används inte kontinuerligt eller interaktivt och påverkar inte medarbetarengagemang alls.
 3. Triggar inte som belöning (statiskt)

 

Motivationsprogram innebär:

 1. Medarbetaren prioriterar sina arbetsuppgifter kopplat till den egna arbetsrollen, teamet och företagets mål
 2. Aktiviteter är kopplade till företagets strategier, mål och vision
 3. Ett motivationsprogram förstärker rätt beteenden.
 4. Deltagaren får feedback nära inpå prestation
 5. Deltagaren får dessutom belöning direkt i anslutning till prestation.

Måste vi koppla ihop våra system?

Nej, det är inte nödvändigt att koppla ihop system. Vi erbjuder förvisso ett öppet API men innan vi sätter igång it-folket att prata kopplingar så måste vi fråga oss - behöver våra system kopplas ihop och i så fall vilka?

Svaret ligger nämligen i att först veta Vad som ska mätas.

När vi väl vet vad behöver vi veta var någonstans det som ska mätas registreras. Kanske det är i ett CRM, i ett marknadssystem, kanske i loggar, en app mm. Kanske vissa delar registreras direkt i motivationsprogrammet. 

Går det att ha motivationsprogram för specifika avdelningar eller måste hela företaget vara med?

Ett motivationsprogram måste inte vara för hela företaget. Det kan vara för en eller flera avdelningar. Deltagarna kan taggas utifrån olika tillhörigheter (demografi) och därigenom anpassas vyer, regelverk mm därefter.

Är det förmånsvärde på de premier som medarbetare belönas med?

Det är respektive lands skattelagstiftning som reglerar vad som är att beräkna som en löneförmån eller inte. I Sverige är det generellt sett förmånskatt på sådant du mottar som ersättning av din arbetsgivare, utöver lön.
(Förmån vs t.ex. en bonus som ska skattas som lön)

En seriös leverantör av motivationsprogram/säljtävlingar är tydlig med detta och erbjuder underlag för er löneavdelning så att de kan hantera deltagarnas uttag och förmånsskatt.