<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
Boka demo

Ett Motivationsindex ger er rätt beslutsunderlag

Motivationsindex, ett nytt sätt att mäta motivation på

Boka en demo och bli pilotkund

DiamantMI

Från data till effekt

Vi analyserar datan genomgående med fokus på att hitta förbättringsområden som är viktiga för medarbetarna. Det viktigaste är att bryta ner datan på rätt nivå för att säkerställa att rätt områden bearbetas. 

VÅR PROCESS

Vi stöttar er igenom hela processen

Vi jobbar utifrån en beprövad process där vi tillsammans tar fram strategi & aktivitetsplan efter avslutad mätning. Därefter jobbas aktiviteterna igenom med fokus på att skapa effekt inför nästa mätning.