Lojala kunder är sex gånger mer lönsamma

Nöjda kunder är absolut inte dåligt, men studier visar att nöjda kunder inte är trogna och inte heller rekommenderar ditt företag till andra. Lojala kunder är däremot både trogna och lockar med sig nya kunder, faktum är att en lojal kund är ca sex gånger mer lönsam än en nöjd kund.

Kundlojalitet för slutkund och återförsäljare

Med ett kundlojalitetsprogram för B2B-kunder kan ni stärka relationen med era återförsäljare med fokus på chefen och samtidigt påverka personalen, t.ex. säljarna i butikerna. Vi har investerat tusentals timmar i att utveckla lösningar för olika företagsstrukturer, målgrupper och slutkunder. Därför är det lätt att välja en lösning som passar just era behov när du vill påverka lojaliteten hos era kunder.

Ett lojalitetsprogram inom Loyalty Management ger dig:

  1. Grafiskt anpassad webbportal som håller ihop helheten och stärker ert varumärke.
  2. Tekniskt anpassad webbportal med flexibilitet för aktiviteter på kort och lång sikt.
  3. Stöd för drift och innehåll med fokus på målresultat.
  4. Helhetslösning med flera olika delar skapar en röd tråd i lojalitetsarbetet.
  5. Incitament och ett verktyg för att planera aktiviteter och kampanjer.
  6. Mätmoduler som gör att ni kan mäta och se status på alla aktiviteter och kampanjer.
  7. Administrativ avlastning för marknadsaktiviteter.
  8. Mervärde för deltagarna (kunderna) som passar alla istället för bara några få.

Vi kan hjälpa dig att skilja på lojalitetsprogram som ger dig ett verktyg att styra dina kunders beteende och de som bara ger dem ännu ett medlemskort att hålla reda på.