<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Integritetspolicy

& allmänna villkor för personuppgiftshantering

Vi värnar om den personliga integriteten

Alla kunder och besökare ska känna sig trygga när de anförtror Inspiration Company sina personuppgifter. All behandling av personuppgifter som används av Inspiration Company sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är att i vår kommunikation med dig kunna ge bättre och personligare erbjudanden, upplevelser och service via telefon och email.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om våra besökare huvudsakligen genom

  1. Aktivitet på vår hemsida och sociala medier
  2. Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till oss
  3. Offentliga register

Samtycke

När du väljer att ge oss din personuppgift, exempelvis din e-postadress, får du möjlighet att ge ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Då upphör vidare behandling av dina personuppgifter och kommer raderas inom 30 dagar. Såvida ingen annan lag kräver fortsatt behandling.

Behandling och överföring av personuppgifter

I vårt arbete med marknadsföring och events använder vi ett begränsat antal system i vilka dina personuppgifter behandlas.
Uppgifter som registreras hos oss kan komma att lämnas ut till samarbetspartners vid gemensamma evenemang. Personuppgifterna lämnas endast ut i syfte att genomföra eventet samt för uppföljning av oss och i vissa fall vår samarbetspartner.
Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, dock högst 36 månader efter vår sista kontakt.

Säkerhet

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och systemen är skyddade mot olika typer av skada, så som intrång.

Registerutdrag, komplettering eller radering

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag, d.v.s få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Begäran ska vara skriftlig och signerad.

Du kan även begära att dina personuppgifter kompletteras eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller inte används för marknadsföring. Avregistrera dig då i något utav våra utskick eller kontakta oss.

Du når oss via;

E-post: kontakt@inspirationcompany.se ,
Telefon: +468 5000 54 30 
Post: Inspiration Company, 113 90 Stockholm.


Om Cookies

Vi använder cookies för att skapa en bättre användarupplevelse på Inspiration Company’s hemsida. De juridiska bestämmelserna för att använda cookies ändrades den 1 juli 2011.

Sedan dess så måste cookies (och liknande tekniker) användas med besökarens samtycke. Det betyder att man måste informera om att hemsidan använder cookies.

En cookie är en liten fil som sparar information om besökaren. På detta sätt känner sajten igen den specifika webbläsaren vid nästa besök och kan då optimera upplevelsen.

Till exempel kan cookien minnas när du senast besökte sajten, information i ett formulär, olika val som du har gjort och liknande. En cookie kan inte innehålla kod så du behöver inte oroa dig för att bli utsatt för spionprogram, virus eller reklam.

Olika typer av cookies

Sessions-cookies
Denna typ av cookies försvinner när du stänger din webbläsare och håller reda på det aktuella besöket på hemsidan

Fasta cookies
Fasta cookies kommer ihåg dig vid återbesök. Genom denna typ av filer slipper du till exempel att se meddelanden mer än en gång. Dessa måste tas bort manuellt i webbläsaren.

Cookies i webbläsaren

I webbläsaren kan man även göra inställningar som bestämmer vilka cookies som ska raderas, blockeras eller tillåtas på olika webbplatser. Denna typ av inställningar hittar du oftast genom att gå till ”arkivmenyn” i din browser och klicka på ”internetinställningar” eller enbart ”inställningar”.

Lagar och regler om cookies

På denna sida finns relevant och uppdaterad information om lager och regler kring cookies i Sverige. minacookies.se. Tillsynsmyndighet för detta område är Post- och telestyrelsen, läs mer på pts.se.

Externa kopplingar och analysverktyg

Denna hemsida använder även Google Analytics vilket är ett externt verktyg för att mäta och analysera webbplatser. Information om vad som samlas in och på vilket sätt informationen används finner du på Googles policyhemsida här: Googles informationssida. Tredjepartsleverantörer, som t ex Viva Display, använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.