Öka försäljningen genom bättre kundupplevelse

Är det någonting som kan påverka ett företags framgång så är det kunderna. Därför är kundernas uppfattning det allra viktigaste för att säkerställa framgång.

Därför är rådet solklart – samarbeta med era olika avdelningar och skapa en gemensam bild av hur era kunder ska uppfatta er …och varför det är viktigt. Speciellt viktiga är de som har eller kan komma att ha dialog med kunden, men det är lätt att missa någon. Sälj, leverans, service och support kan kännas självklara men ta ekonomiavdelning t.ex. Även de har en viktig del i relationen med kunden och kundens upplevelse. Ekonomiavdelningen skickar ut fakturan och detaljer i den kan påverka kundens uppfattning. Sådant som om den är korrekt, går den att förstå men också hur ekonomiavdelningen agerar om kunden missat ett betalningsdatum påverkar kundens uppfattning och upplevelse. Därför måste medarbetarna på ekonomiavdelning också vara motiverade att bidra till en positiv kundupplevelse, de och alla andra.

Gränslandet motivation och lojalitet – din och dina medarbetares motivation påverkar era kunders lojalitet

Utifrån interaktionen mellan medarbetaren och kunden kommer kundlojalitet. Det är utifrån kundlojalitet som vi kan förvänta oss merförsäljning, d.v.s. ökade intäkter. Därför behöver vi säkerställa att alla medarbetare är motiverade och att de i sina respektive roller och team bidrar på bästa sätt för att säkerställa de övergripande verksamhetsmålen. Mål som att kunder handlar mer och oftare samt bidrar till att generera nya kunder.

Genom att systematisera arbetet med motivation kan du få alla som arbetar med kunddialogen att samverka och arbeta med rätt saker, samtidigt som du skapar engagemang för omsättning och lönsamhet.

Framgång genom andra än bara säljarna

Medarbetare som deltar i kunddialogen utan att vara säljare påverkas sällan av den traditionella säljtävlingen. Dessa medarbetare är dock säljpåverkande i allra högsta grad, eftersom de bemöter kunden med uppföljning, service, support, reklamationer med mera. Tänk i team och inkludera alla medarbetare i kunddialogen, t ex backoffice, kundservice och innesäljare, så kan du få en önskad förändring i hela säljkedjan.

Så när du ser över vilka investeringar du ska göra framöver bör du fundera på kundens hela upplevelse, vilka som bidrar och hur ni tillsammans ska generera bästa möjliga effekt. För mer information klicka på knappen nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.