Motivera andra avdelningar

Logistik och produktion

Inom logistik och produktion finns det ofta andra mål än att öka försäljningen. Här vill man ofta uppnå en så effektiv verksamhet som möjligt. Målet kan vara att spara tid, att använda lagerutrymmen mer effektivt, att använda mindre förpackningsmaterial, att minska antalet olyckor på arbetsplatsen, med mera. Vi har över 600 mätmoduler som anpassas efter just era behov och mål. Vi har många lyckade exempel på program som lett till stora kostnadsbesparingar och fått medarbetarna intresserade av företagets lönsamhet.

Hållbarhet och kvalitet

Allt fler företag satsar på hållbarhet och miljö men upplever att det kan vara svårt att få med sig hela organisationen. För att få organisationen att arbeta aktivt med dessa frågor kan ett motivationsprogram vara det rätta verktyget. Ofta handlar det om att göra det lustfyllt genom att mixa det seriösa med lättsamma och roliga inslag. Utbildningar, certifieringar och hållbarhetsplaner är prestationer som ska kopplas till erkänsla och belöning. En av våra kunder sparade 1,5 MSEK i bränslekostnad tack vare programmets kraftfulla effekt. Dessutom innebar den neddragna bränsleförbrukningen att företaget tilldelades ett miljöpris.