Äg dina säljaktiviteter i ett eget motivationsprogram

Butiker och kedjor har ofta flera leverantörer som har separata säljtävlingar. Dessa blir sällan mer än one-hit-wonders för försäljningen och gynnar inte nödvändigtvis den egna verksamheten. För att stärka sin egen organisation är det bäst att själv ansvara för säljtävlingar och aktiviteter.

Mät rätt saker och få medarbetarna med dig

För att nå verksamhetsmålen är det viktigt att engagera hela organisationen. En viktig del är mätbarhet på flera nivåer. Mäter man på butiksnivå så får alla medarbetare poäng om man lyckas med målen. Om butiken har olika team så får teamets medlemmar poäng när teamet lyckats med ett mål/genomfört bestämda aktiviteter. Dessutom kan varje individ få poäng för individuellt satta mål. Var och en kan påverka med bättre kunskap och idéer för att lyckas.

Du vet vad du vill påverka – vi vet hur du mäter och återkopplar

Ett vanligt önskemål är påverka konverteringsgraden, det vill säga hur ofta besökande i butiken blir köpande kunder. Utöver kundmottagandet vill du då påverka hur butikerna arbetar med butiksytor, skyltningar och kampanjmaterial. I slutändan handlar det om vilka mätområden som är prioriterade och hur du sätter dem i system. Vi har flera olika lösningar, t ex att arbeta med ”scorecards”, något som ger tydlig återkoppling och skapar det driv som behövs för att nå framgång.

Scorecard