Engagera dina anställda med gamification, kunskap och teknik istället för bonussystem

Motivationsprogram är ett kraftfullt styrverktyg som baseras på en kombination av kunskap och innovativa tekniska lösningar. Kopplas dessutom gamification till kan engagemanget bland medarbetarna påverkas ytterligare. Med Gamification in Business som engagerande faktor blir resultatet fler och mer engagerade medarbetare, större konkurrensfördelar och bättre lönsamhet.

Alla människor har olika drivkrafter

Drivkrafter är vad som motiverar människor att engagera sig, att göra det där lilla extra, det oväntade. Att förstå människors olika drivkrafter och att kunna agera efter dem är en förutsättning för att motivera dina medarbetare.

Alla människor har olika drivkrafter

Motivation påverkas av finansiella, emotionella och strukturella drivkrafter som ser olika ut för varje person. Eftersom de bakomliggande drivkrafterna är olika motiveras människor av olika saker. Individen själv vet bäst vad som engagerar och motiverar.

Exempel på vad du kan påverka i organisationen

Ett motivationsprogram för hela organisationen kan omfatta såväl individuella beteenden som hela verksamhetens kultur och därmed bli ett verktyg i ert arbete med värderingar, målstyrning, ledningsgrupp m.m. Här följer några exempel:

  • Kostnadsbesparingar
    När man försöker spara kostnader kan det påverka trivseln på företaget så negativt att den positiva effekten av besparingarna överskuggas av lägre produktivitet, ökad frånvaro, högre sjuktal etc. Därför har vi utvecklat motivationsprogram som vill skapa engagemang för hur man kan spara kostnader och samtidigt bli motiverad. Vi har många lyckade exempel på program som lett till stora kostnadsbesparingar och fått medarbetarna intresserade av företagets lönsamhet.
  • Hållbarhet och miljö
    Allt fler företag satsar på hållbarhet och miljö men upplever att det kan vara svårt att få med sig hela organisationen. För att få organisationen att arbeta aktivt med dessa frågor kan ett motivationsprogram vara det rätta verktyget.

Medarbetarengagemang – för vem?

Motivation är bra i hela företaget, men ofta kan vet man var det behövs en extra insats. Det är dock inte så lätt att veta hur man motiverar medarbetarna, och framförallt inte hur man sätter motivation i system. Du måste komma fram till om du vill påverka alla, eller om det räcker med en del av organisationen. Beroende på vad vi kommer fram till kan lösningen vara ett motivationsprogram i mindre eller större omfattning, eller i den enklaste formen – en säljtävling. Läs mer om anpassade program i menyn, eller kontakta oss för att få veta mer.

Hur du belönar är viktigare än belöningen

Naturligtvis är det viktigt att det finns med erkänsla i ett motivationsprogram men det är inte lön och årlig bonus som gör att medarbetare presterar det lilla extra. Allas bidrag, i stort och smått, måste uppmärksammas. Forskning inom motivationsteori visar tydligt att för bästa effekt på medarbetare ska återkoppling vara inriktad på specifika beteenden och följa så tätt inpå prestationens genomförande som möjligt.

Systematiskt motivationsarbete innebär att veta vilka drivkrafter som påverkar beteende, hur man sätter mål och mäter dem samt hur man belönar varje enskild individ på rätt sätt. Dessutom behöver man sätta ihop det hela i en överskådlig helhet. Resultatet är glada och lönsamma medarbetare som bidrar till mer än sina egna ansvarsområden och som intresserar sig för företagets framgång. Det är mer än ett bonussystem – vi kallar det Motivation Management.

Premieshop med något för alla

Vi har ett brett urval av lösningar inom erkänsla och belöning som kan anpassas efter målgrupp och individ. Här spelar premieshoppen en viktig roll. Vi kan även erbjuda events och resor utefter era behov. Självklart har vi också lösningar för att ta hand om den så viktiga återkopplingen.

Vi hjälper dig att välja rätt

Inspiration Company leder utvecklingen av motivationsprogram i Norden och kan hjälpa dig att skilja på motivationsprogram som ger dig ett riktigt verktyg att styra dina medarbetares beteende och bonussystem som bara erbjuder ännu ett bonusmål.