<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

LOJALARE ÅTERFÖRSÄLJARE

En lojal återförsäljare rekommenderar aktivt ditt varumärke framför andra

En nöjd återförsäljare kan vara någon som du har en bra affärsrelation med, men som erbjuder ditt varumärke bland många. En lojal återförsäljare säljer mer och rekommenderar aktivt ditt varumärke till sina slutkunder.

Flexibla lösningar för din bransch

Återförsäljarstrukturen ser olika ut från bransch till bransch, en återförsäljare kan t ex vara en kedja, en franchisetagare eller en fristående butik. Samtidigt är den egna organisationen ofta anpassad efter hur kunderna är indelade. För vissa målgrupper kanske man vill påverka aktiviteter och kunskap, i andra målgrupper kan det vara försäljning och inköp. Vi strävar alltid efter att skapa synergier, skalbarhet och kostnadseffektivitet för att skapa en lösning efter just era förutsättningar.

Gör kundens personal till dina ambassadörer

För dig som har butiker och kedjor som kunder kan det vara mycket värt att stimulera lojalitet hos kundens personal på golvet genom ett partnerprogram. Programmet bör följa säljstrukturen, t ex om det är kedjeägda butiker eller franchisetagare, sortiment, geografisk marknad med mera. På så sätt kan du mäta och påverka rätt faktorer på rätt ställen.

Tydliga mål ökar engagemang och delaktighet

TargetsFörst behöver du slå fast vilka mål du har med programmet. Se till att målen är tydliga och mätbara. Var tydlig med vad du vill mäta, hur det ska mätas och varför det mätas. Ofta vill man mäta olika saker på flera nivåer, t ex på butiksnivå, teamnivå och individnivå. På butiksnivå får alla deltagare poäng om man lyckas med de övergripande målen. Teamet kan få poäng för en väl genomförd gruppaktivitet. Dessutom kan varje individ få poäng för individuella mål. Det gör att alla känner att de kan bidra med kunskap och idéer för att lyckas.

Regelbunden och snabb återkoppling är en mycket viktig faktor för att nå framgång. Vi arbetar ofta med lösningar som innefattar gamification på något sätt, t.ex score cards som lätt kan följas upp och ger en tydlig återkoppling.

Scorecard

Det går att mäta nästan vad som helst, det viktigaste är att du vet vad du vill mäta och hur det ska bidra till verksamhetsmålen. Vi kan presentera resultat antingen via ert affärssystem eller via en webbportal som anpassats för er. När du väl har mätresultaten i din hand är det viktigaste momentet kvar: att återkoppla. Vi har lösningar för återkoppling och belöning som passar alla.

 

Nyfiken på att veta mer?

Lämna din mailadress så hör vi av oss.